Wolność religijna 5,2 mld ludzi jest naruszana. Wyniki raportu

Tylko w 9 krajach odnotowano poprawę sytuacji dotyczącej wolności religijnej
Fot. Cathopic/Fray Foto

Międzynarodowa organizacja katolicka Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikowała film z raportu „Wolność religijna na świecie”. Wynika z niego, że 5,2 mld ludzi żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej.

15. edycja raportu opracowanego przez międzynarodową katolicką organizację charytatywną i papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), wskazuje, że wolność religijna jest poważnie naruszana w co trzecim kraju na świecie. Z badań wynika, że w latach 2018-2020 to podstawowe prawo nie było przestrzegane w 62 (31,6 proc.) ze 196 krajów świata.

„Największe prześladowania są w 26 krajach zamieszkałych przez 3,9 mld ludzi, czyli 51 proc. ludności świata. W tej klasyfikacji znajduje się 12 krajów afrykańskich i 2 kraje azjatyckie - Chiny i Myanmar (Birma), w których toczy się śledztwo w sprawie możliwego ludobójstwa” – wynika z raportu.

Minister edukacji i nauki Przemysła Czarnek powiedział, że „niepokojące w tym raporcie jest to, że tylko w 9 krajach odnotowano lekką poprawę sytuacji dotyczącej wolności religijnej mieszkańców, a aż w 22 krajach odnotowano w ostatnim czasie znaczące pogorszenie tej sytuacji”.

– To nie jest tylko kwestia wolności religijnej, a więc możliwości sprawowania kultu, publicznego wyznawania swojej wiary zbiorowo bądź indywidualnie, ale także to jest kwestia przemocy – dodał .

– Tam gdzie wolność religijna jest łamana, tam mamy do czynienia z prześladowaniami i dyskryminacją na tle religijnym, tam pojawiają się również przestępstwa z przemocy na tle religijnym a nawet przestępstwa na tle seksualnym z tym związane – mówił Czarnek. –To są brutalne sceny z życia wyznawców różnych religii – zauważył minister.

W 26 z tych krajów ludzie cierpią z powodu prześladowań, a w 95 proc. z nich sytuacja w okresie objętym badaniem uległa dalszemu pogorszeniu. Ponadto, około 67 proc. ludności świata, czyli około 5,2 mld ludzi żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej.

Opublikowany po raz pierwszy w 1999 r., ukazujący się co dwa lata raport, analizuje, w jakim stopniu podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej, chronione na mocy artykułu 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jest respektowane względem wszystkich religii w 196 krajach świata. Jest to jedyne tego typu opracowanie (dostępne w sześciu językach) przygotowywane przez instytucję katolicką, obejmujące wszystkie religie.

Źródło: Pomoc Kościołowi w Potrzebie, MEiN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy