Krajowy Plan Odbudowy. Kurtyka: Szansa na przyspieszenie zielonej transformacji

Artykuł
Do końca kwietnia 2021 roku Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej
pixabay/Free-Photos

Michał Kurtyka uważa, że poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej to jedne z najbardziej istotnych spraw, na których należy się skupić.

 - Jestem głęboko przekonany, że KPO to szansa na przyspieszenie zielonej transformacji, przebudowy polskiej gospodarki w kierunku bardziej przyjaznym dla klimatu. KPO jest też szansą na podniesienie naszej konkurencyjności - powiedział Kurtyka przybliżając cele do realizacji w ramach programu.

Minister zapowiedział, że podczas wdrażania planu jego resort będzie mocno brał pod uwagę głos organizacji społecznych i pozarządowych.

Jakość powietrza i technologie wodorowe

Zdaniem ministra powinno się skupić na działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz technologiach wodorowych. Dodatkowo zapowiedział wsparcie finansowania dla inwestycji takich jak infrastruktura portowa, która będzie mogła być wykorzystywana do serwisowania np. farm wiatrowych na Bałtyku.

- To właśnie programy, których gospodarzem jest Ministerstwo Klimatu, mają być największym beneficjentem Europejskiego Programu Odbudowy - otrzymując 37 proc. środków, czyli nie mniej niż 8,5 mld euro - przypomniał minister klimatu.

Minister Michał Kurtyka do powiedział, że do KPO włączona ma być m.in. realizacja programu Czyste Powietrze. Dodał, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewidziała na to 3 mld 800 mln euro.

- 800 tys. domów jednorodzinnych, 120 systemów ciepłowniczych, ponad 1000 autobusów, 250 szkół, to przeliczniki, które możemy dzięki KPO zastosować - powiedział minister.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda zapowiedział, że zostanie dokonane oszacowanie kosztów oraz ich dokładny cel.

- Będzie dokonane oszacowanie kosztów tych reform i oszacowanie, czy chodzi w nich o przygotowanie na przyszłość, czy tylko o podbijanie PKB – powiedział Prawda.

Przedmiotem analiz Komisji Europejskiej ma być włączenie partnerów społecznych na etapie wdrażania KPO. ,

- Europejski Zielony Ład stał się z czasem czymś więcej, niż miał być początkowo, jest kulturową, społeczną i ekonomiczną strategią rozwoju, wyraża ogólną aspirację przemodelowania gospodarki europejskiej, chciałby być także siłą napędzającą. (…) Musimy inaczej pomyśleć o społeczeństwie nie wystarcza dziś logika postępu i wzrostu gospodarczego – podkreślił Prawda.

Do 2 kwietnia trwają konsultacje społeczne KPO, które dotyczą inwestowania środków z Funduszu Odbudowy.

Źródło: PR24.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy