Inflacja wyhamowała. To dzięki zmianom w naszych wydatkach

Inflacja konsumencka wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2021 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. Do wyhamowania inflacji przyczyniły się m.in. wywołane przez pandemię zmiany w strukturze wydatków Polaków.

Jak podał GUS, indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w lutym o 2,4 proc. rok do roku. Był to drugi miesiąc od maja 2019 r. z inflacją poniżej celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.).

W 2020 r., ze względu na pandemię, zmiany wzorców konsumpcyjnych były wyjątkowo duże. „W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,7 proc.) oraz żywności (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 pkt proc.” – napisano w komunikacie GUS.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,2 proc.) podniosły ten wskaźnik o 1,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,9 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc. i 0,12 pkt proc.

Źródło: GUS, RP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy