Udało się odnowić populację raków. Sukces Lasów Państwowych

Artykuł
Za pół roku na świat przyjdzie 3-4 tysiące małych raczków
Fot. Pixabay/Gingerbreadmedia

Zaledwie pod koniec listopada 2020 r. na ternie Nadleśnictwa Siewierz założono stado podstawowe raka błotnego, które ma dać początek restytucji tego gatunku na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Już dziś możemy się cieszyć z sukcesu.

Wykonane próbne odłowy potwierdziły, że grudniowe gody przebiegły brawurowo – informują Lasy Państwowe. Odłowione samice noszą jaja przyklejone do odwłoka. Muszą one zabezpieczać je w ten sposób przez pół roku.

Przypuszcza się, że od 24 samic wpuszczonych do zbiornika przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Siewierzu na świat przyjdzie 3-4 tysiące małych raczków! Nadleśnictwo Siewierz porozumiało się z Nadleśnictwem Rudziniec, które prowadzi duży program Małej Retencji Nizinnej, i we wrześniu planuje eksport pierwszych raków.

Nad całością projektu czuwa dr Witold Strużyński z SGGW w Warszawie.

Źródło: Facebook

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy