Przestępstwa narkotykowe. Policjanci mają ręce pełne roboty

Artykuł
Policjanci zabezpieczyli łącznie ok. 2,7 tys. kg substancji psychotropowych
Fot. pixabay/stevepb

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka poinformował, że od początku roku policjanci zatrzymali już ponad 14 tys. osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Dodał, że w tym czasie zabezpieczono aż około 2,7 tys. kilograma narkotyków, nie wliczając w to działań Centralnego Biura Śledczego Policji.

Inspektor Mariusz Ciarka przyznał, że obok przestępczości związanej z handlem bronią i handlem ludźmi, to właśnie przestępczość narkotykowa jest jedną z najbardziej dochodowych dziedzin nielegalnego procederu. Dodał, że jest tak zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.

- Monitorowaniem tego zjawiska i koordynowaniem zwalczania przestępczości zajmuje się Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji - zaznaczył rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka.

- Wnioski jednoznacznie wskazują, że z roku na rok następuje coraz skuteczniejsze zwalczanie grup przestępczych ukierunkowanych na produkcję, przemyt, wprowadzanie do obrotu, handel oraz wytwarzanie zarówno substancji psychotropowych, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych, jak i substancji chemicznych (prekursorów) wykorzystywanych do produkcji - dodał.

Zaznaczył, że potwierdza to coraz większa liczba ujawnianych i zabezpieczanych przez funkcjonariuszy policji wszelkiego rodzaju narkotyków, a także likwidacja nowych dróg przemytu czy większej liczby miejsc produkcji nielegalnych substancji.

- Podkreślić należy, iż z uwagi na nowe sposoby działania, coraz większą aktywność i hermetyczność grup przestępczych, zwalczanie przestępczości narkotykowej wymaga od policjantów ciągłej determinacji oraz ofensywnego i kreatywnego podejścia do realizacji zadań służbowych w tym obszarze - przyznał.

Tysiące interwencji

- W 2021 roku do chwili obecnej wszczęliśmy 14 922 postępowań przygotowawczych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - zdradził.

Inspektor Mariusz Ciarka powiedział, że od początku roku funkcjonariusze zatrzymali 14 331 sprawców przestępstw narkotykowych.

- Polscy policjanci zabezpieczyli łącznie ok. 2,7 tys. kg substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, w tym 1343,9 kg marihuany i 635,8 kg amfetaminy, to przejęcia dokonane przez policjantów począwszy od komisariatów Policji, przez policjantów komend powiatowych i wojewódzkich oraz KGP nie wliczając w to sukcesów Centralnego Biura Śledczego Policji - przyznał.

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka dodał, że w tym czasie zlikwidowano 315 upraw konopi, z których zabezpieczono 19 802 szt. krzewów konopi innych niż włókniste. Można z nich było uzyskać 435,6 kg marihuany. Zlikwidowano również 21 nielegalnych laboratoriów produkujących substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne.

- Policjanci zabezpieczyli mienie w postępowaniach narkotykowych o łącznej wartości 17 035 799 złotych - zaznaczył.

Źródło: portalsamorzadowy

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy