Projekt Roberta Grudnia. Szacunek i pamięć dla Prymasa Tysiąclecia

Artykuł
Ks. kardynał Stefan Wyszyński
materiały prasowe

Rozpoczyna się projekt Roberta Grudnia „Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi – ks. kardynał Stefan Wyszyński”

W latach PRL-u był strażnikiem wiary i moralności życia społecznego, zagrożonej przez ideologię komunistyczną, w tym roku zostanie wyniesiony na ołtarze. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, jego nauka i przesłanie pozostawione kolejnym pokoleniom Polaków stanowić będą też myśl przewodnią tegorocznego ogólnopolskiego projektu Roberta Grudnia „Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi – ks. kardynał Stefan Wyszyński”. Pierwszy koncert już 6 czerwca w Iłowie.

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego – to fragment uchwały przyjętej przez Sejm RP 27 listopada 2021 roku. Właśnie teraz dokona się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, który gorliwą wiarę i zaangażowanie w życie religijne, łączył z kształtowaniem życia społecznego zagrożonego demoralizacją i demontażem porządku opartego na rodzinie a wartości te przez całe powojenne dekady zagrożone były brutalną ateizacją wojującego komunizmu. Miesiącem, gdy dokona się beatyfikacja kard. Wyszyńskiego, opóźniona z powodu pandemii Sars- Cov-2, będzie wrzesień. Jednak 2021 rok to także dwa ważne jubileusze – 120 rocznica urodzin i 60. śmierci Prymasa Tysiąclecia. Projekt Roberta Grudnia, odbywa się w cyklu artystycznym „Zrozumieć Niepodległą”, realizowanym od 2018 roku a przypominający postacie i wydarzenia kluczowe dla pełnego odzyskania niepodległości. W tym roku planujemy 120 wydarzeń w całej Polsce. Sięgniemy do Dziedzictwa Prymasa m.in.: Ślubów Jasnogórskich czy Zapisków Więziennych.

- Czuję się zaszczycony mogąc poprzez sztukę uhonorować właśnie Prymasa Tysiąclecia. Jego życie to doświadczenie dwóch wojen światowych, zagrożenia bolszewizmem odpartego w 1920 roku i konieczność zmierzenia się z wyniszczającą ideologią komunizmu w czasach PRL-u. Dla nas młodych ludzi, wychowywanych w domach katolickich ale bombardowanych ateizmem w szkole i w życiu publicznym, był drogowskazem ukazującym właściwy kierunek, w świecie gdzie tak łatwo było zabłądzić. Wiele razy stałem w wielotysięcznym tłumie ludzi czekających na Jego słowa. To on i jego uczeń kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II ukształtowali moje pokolenie, w tym także mnie – przyznaje Robert Grudzień.

Projekt „Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi – ks. kardynał Stefan Wyszyński” to cykl koncertów muzycznych i słowno - muzycznych oraz imprez towarzyszących, gdzie zarówno przypomniane zostanie nauczanie Prymasa jak i podstawowe fakty z jego życia. Zaproszenie Roberta Grudnia do udziału w nim przyjęły gwiazdy polskich scen muzycznych i teatralnych: Olga Bończyk, Jerzy Zelnik, Maciej Zakościelny, Jerzy Trela, Alicja Węgorzewska, Maciej Miecznikowski, Konstanty Andrzej Kulka, solistów Opery Narodowej i Teatru Muzycznego w Łodzi. Projekt rozpocznie się 6 czerwca w Iłowie w kościele MB Królowej Polski., w 55 rocznicę wizyty ks. kard. Wyszyńskiego w tej parafii. Organizatorami koncertu w Iłowie są gospodarze: Proboszcz Parafii i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Wydarzenia dedykowane Prymasowi Tysiąclecia będą odbywały się przez kolejne miesiące, w ramach festiwali organizowanych i współorganizowanych przez Roberta Grudnia, m. in w Łochowie, Lublinie, Radomiu, Stalowej Woli, Jędrzejowie, oraz innych miastach i parafiach w całej Polsce. Kulminacją projektu będzie koncert i modlitwa przy grobie ojca kard. Wyszyńskiego we Wrociszewie, w powiecie grójeckim. Tam przez większość życia zawodowego ojciec Prymasa pełnił funkcję organisty, kierownika chóru, współorganizatora życia parafialnego. Był niekwestionowanym autorytetem moralnym. – Moi krewni mieszkali we Wrociszewie. Wyrastałem wśród opowiadań o działalności ojca i sytuacjach z udziałem samego Prymasa, który właśnie we Wrociszewie ukrywał się w czasie drugiej wojny światowej czy odwiedzał ojca później – jako kapłan, biskup i Prymas. To właśnie tu padły słowa, które wybrałem jako motto projektu. Myślę, że Wrociszew i wielki szacunek moich krewnych dla obu – ojca i Syna – to ważny krok, który ukształtował mój stosunek do historii, wiary i najważniejszych wartości w życiu – dodaje Robert Grudzień.

Koncert i uroczystości związane z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrociszewie odbędą się 4 września w kościele pw.
św. Małgorzaty. Projekt potrwa do końca roku.

PLAN WYDARZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC:

Koncerty, festiwale, spektakle, wykłady. Projekt autorski Roberta Grudnia www.grudzien.pl

2021 Rok Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego Inauguracja ogólnopolskiego projektu Roberta Grudnia

- Bo siła naszej wiary wywodzi się z polskiej ziemi - ks. kard. Stefan Wyszyński

 •  06.06.2021, Iłów, kościół MB Królowej Polski. 55 Rocznica wizyty ks. kard. Wyszyńskiego w Iłowie/ godz.18.00
 •  07.06.2021, Łochów Rok Norwida z muzyką Chopina/ godz.12.00
 •  09.06.2021, Lublin Inauguracja festiwalu Lublin-Czuby/ godz.19.00
 •  13.06.2021, Stromiec kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Jubileusz ks. Bogdana Rosiewicza / godz.12.00
 •  17.06.2021, Radom, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Koncert Chwała Bohaterom / godz.18.00
 •  20.06.2021, Stromiec, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Urodziny gen. Ryszarda Kuklińskiego / godz.12.00
 •  26.06.2021, Gorzyce, kościół pw św Franciszka Salezego i św Andrzeja Boboli /godz.18.00
 •  03.07.2021, Jędrzejów, Klasztor Cystersów
 •  04.07.2021, Wolbórz, Kolegiata
 •  06.07.2021, Stalowa Wola - Rozwadów, Klasztor Kapucynów
 •  04.09.2021, Wrociszew, kościół pw. św. Małgorzaty. Finał projektu Roberta Grudnia "Bo siła naszej wiary wywodzi się z  polskiej ziemi" -
 • ks. kard. Stefan Wyszyński / godz.10.30 cdn.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy