Polska Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć świata". W Belwederze wręczono certyfikaty

Artykuł
Wydarzenie objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda
Fot. KPRP/Marek Borawski, facebook/prezydentpl

Na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć świata" znalazło się 15 nowych obiektów.

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 4. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć świata".

Powołany do życia w 1992 r. program „Pamięć Świata” ma na celu wspieranie i prowadzenie działań, które służą zachowaniu dziedzictwa dokumentacyjnego. Zadaniem programu jest również zwiększanie dostępności dziedzictwa dokumentacyjnego, a w efekcie zachowanie dla przyszłych pokoleń najważniejszych dokumentów, które są świadectwami geniuszu ludzkiego, poprzez długotrwałą, skuteczną ochronę, upowszechnianie i swobodny dostęp.

- Co dwa lata Dyrektor Generalny UNESCO, na wniosek Międzynarodowego Komitetu Doradczego, wpisuje na prowadzoną od 1997 r. Międzynarodową Listę Pamięci Świata kolejne dokumenty o szczególnym, ogólnoświatowym znaczeniu, spełniające określone kryteria. Obecnie lista obejmuje blisko 500 pozycji. Są na niej dokumenty bardzo zróżnicowane pod względem treści, czasu i miejsc pochodzenia, formy, nośników, na których zostało utrwalone - przyznał wicepremier Gliński.

- Polska jest krajem szczególnie doświadczonym utratą ogromnej części dziedzictwa dokumentacyjnego w wyniku burz dziejowych, rozbiorów, obu wojen światowych w XX wieku. Dlatego też idea utrwalania tego dziedzictwa jest nam szczególnie bliska - dodał wicepremier Piotr Gliński.

Grażyna Ignaczak-Bandych, która jest szefową Kancelarii Prezydenta RP odczytała list, który Andrzej Duda skierował do uczestników wydarzenia.

- Ten wyjątkowy rejestr liczył dotąd 43 dokumenty i zespoły archiwalne, a teraz wzbogaca się o 15 kolejnych - podkreślił prezydent.

Na światowej liście figuruje 17 obiektów z polskiego zasobu.

- Świadczy to o niezwykłej wadze naszego dziedzictwa dla całej ludzkości, a jednocześnie jest wyrazem naszej dbałości o zachowanie i przekazywanie następnym pokoleniom tych skarbów narodowej historii i kultury, którymi są wyróżnione archiwalia - zaznaczyl Andrzej Duda.

- By pamięć mogła trwać w świecie rewolucji informatycznej, nie może tylko spoczywać ukryta bezpiecznie w archiwach, lecz musi być aktualizowana: przypominać o sobie, docierać do masowego odbiorcy poprzez media elektroniczne, być obecna w aktualnych debatach i kulturze popularnej". "Środowisko archiwistyczne robi bardzo wiele dobrego w tym kierunku i za to również chcę dziś Państwu gorąco podziękować - dodał Andrzej Duda.

Na Liście Krajowej znalazły się następujące archiwalia:

Dokument Przemysła II z 15 sierpnia 1295 r. z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie
Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 r. z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych
Trybunał Koronny Lubelski (1579-1811) z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie
Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca (1581-1944) z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie
Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu
Średniowieczne rotulusy z klasztoru premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu (1257, 1305-1370) z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu
Kolekcja utworów Fryderyka Chopina z lat 30. i 40. XIX w. z zasobu Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego (1835-1865) z zasobu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Rękopis „Balladyny” Juliusza Słowackiego (ok. 1834-1838) z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie
Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „W żalu najczystszym” z 1942 roku z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie
Teki Górskiego – zbiór rękopisów do historii Polski i krajów sąsiednich w XVI w. z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie
5 unikatowych egzemplarzy dzieł Jana Heweliusza (1647-1690) z zasobu Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku z zasobu Archiwum Polskiego Radia S.A.
Rękopiśmienny atlas Mappy Hrabstwa Bialskiego z 1781 roku z zasobu Towarzystwa Naukowego Płockiego
Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 roku z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach.

Źródło: gov

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy