MKiDN: „New York Times” wymienia Polskę wśród krajów, które najhojniej wsparły artystów w czasie pandemii

Artykuł
Dzięki MKiDN polska kultura mogła liczyć na wielomilionową pomoc
www.gov.pl

Dziennik wskazuje osiem państw, których pomoc dla artystów była najbardziej hojna. W tym gronie znalazły się cztery państwa europejskie: Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Polska, która przeznaczyła m.in. 400 mln zł na Fundusz Wsparcia Kultury.

Pod koniec grudnia Kongres USA przyjął wart prawie 900 mld dolarów pakiet pomocowy, który ma pomóc w walce z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w nim również środki przeznaczone na wsparcie sektora kultury. Stało się to pół roku po tym, jak inne państwa podjęły działania łagodzące wpływ pandemii na środowiska artystyczne i instytucje kultury. „Dziennik wskazuje przy tym 8 państw, których pomoc dla artystów była najbardziej hojna. W tym gronie znalazły się cztery państwa europejskie – Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Polska, która m.in. przeznaczyła 400 mln zł (ok. 100 mln EUR) na Fundusz Wsparcia Kultury” - poinformował MKiDN.

Ministerstwo przypomniało, że poza przywołanym w artykule „New York Times” Funduszem zorganizowało wsparcie, którego wartość w 2020 r. jest szacowana na 6 mld zł. „Stało się tak m.in. dlatego, że niezwłocznie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury w marcu 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w tym sektorze” - podano.

Przypomniano, że dzięki staraniom MKiDN kultura mogła liczyć na wielomilionową pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO, osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych w ramach sześciu Tarcz Antykryzysowych. Branża kultury może również skorzystać z rozwiązań Tarczy Finansowej 2.0. (Tarcza Finansowa 2.0 także dla kultury).

Szczególne rozwiązania wprowadzone dzięki Tarczom Antykryzysowym to program „Kultura w sieci", wsparcie dla branży filmowej, Fundusz Wsparcia Kultury, wsparcie dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, wsparcie NGO, vouchery, na które mogły być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogły być dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne. Zwiększono pule budżetu pomocy socjalnej oraz stypendiów ministra.

Źródło: pap.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy