Gmina otrzyma mieszkania w zamian za grunt po ich budowę. Prezydent podpisał ustawę

Artykuł
pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę lokal za grunt, której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, potocznie nazywaną ustawą „lokal za grunt”. Jej przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali.

Nowe przepisy mają wspierać gminy w powiększaniu własnego zasobu mieszkaniowego: mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych. Adresatem rozwiązań są głównie małe gminy.

„Gmina będzie mogła wykorzystać pozyskane w wyniku rozliczenia ceny nieruchomości lokale czy budynki na realizację jej zadań z zakresu polityki mieszkaniowej, kulturalnej, edukacyjnej czy opieki zdrowotnej” – napisano w komunikacie z Kancelarii Prezydenta RP.

Nowe przepisy zakładają, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący.

Decyzja rady

W kontekście rozliczeń między gminami a inwestorami ustawa przewiduje, że inwestor za otrzymanie gruntu pod budowę mieszkań od samorządu ma się z nim rozliczać mieszkaniami bez naliczania swojej marży.

O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości rozstrzygać ma rada gminy.

Według nowych rozwiązań dopuszczone mają być też inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną).

Nowe przepisy mają ponadto wprowadzić zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

Przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy