Franciszek Vetulani tylko upomniany przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za znieważenie pomników bohaterów

Artykuł
Vetulani tylko upomniany przez władze UJ
Fot: Twitter/ Katarzyna Młynarczyk

Franciszek Vetulani, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w lutym opluł pomniki dwóch żołnierzy wyklętych w parku Jordana w Krakowie, został dyscyplinarnie upomniany przez władze uczelni. Vetulani nie zgadza się z taką decyzją rzecznika dyscyplinarnego.

Decyzja o karze dla studenta zapadła w środę. Kary upomnienia udzielił Vetulaniemu prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian na wniosek rzecznika dyscyplinarnego UJ ds. studentów i doktorantów dr. Mikołaja Iwańskiego. Franciszek Vetulani w lutym opluł pomniki żołnierzy wyklętych Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz Józefa Franczaka „Lalka” w krakowskim parku Jordana.

W ocenie rzecznika dyscyplinarnego publiczne zachowanie studenta było „aktem pogardy wobec osób upamiętnionych na pomnikach”. „Czynem uchybiający godności studenta” (o którym mowa w art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) było też – w ocenie rzecznika – rozpowszechnianie tego zdarzenia w mediach społecznościowych.

Jaka była argumentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego?

„Czyn obwinionego zaszkodził nie tylko debacie publicznej, lecz także wspólnocie akademickiej, której członkiem jest Franciszek Vetulani” – ocenił rzecznik. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego zachowanie studenta było niedopuszczalne i naganne, ale najłagodniejsza kara – upomnienie – jest właściwym środkiem reakcji dyscyplinarnej, ponieważ działania studenta „nie były przejawem złej woli”.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy