MKiDN: Powołano Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020-2023

Artykuł
PISF
Facebook Polski Instytut Sztuki Filmowej (@InstytutFilmowy)

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020-2023 została powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W jej skład wchodzi 11 członków – przedstawicieli twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

Członków Rady PISF, na podstawie ustawy o kinematografii, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powołuje na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, a także zatwierdza Programy Operacyjne PISF.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powołanej na lata 2020-2023 wchodzą:

– Sean Bobbitt

– Kinga Dębska

– Lidia Duda

– Marlena Gabryszewska

– Robert Kaczmarek

– Mariusz Łukomski

– Paweł Nowacki

– Marta Plucińska

– Paweł Rzewuski

– Mariusz Spisz

– Krzysztof Turkowski

Źródło: pisf.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy