MF: sprzedaż obligacji w maju osiągnęła kwotę 886 milionów złotych

Artykuł
wikipedia.pl

W maju sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 886 mln zł; największą popularnością cieszyły się walory 3-miesięczne – taką informację podało Ministerstwo Finansów.

 W maju nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych blisko 900 mln zł. To dobry wynik, zwłaszcza że w konsekwencji zmiany parametrów polityki pieniężnej banku centralnego i dostosowaniu warunków oferty do nowych realiów rynkowych obniżeniu uległo oprocentowanie wszystkich obligacji oferowanych w maju  powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Zdaniem MF wysoka sprzedaż pokazuje docenienie przez klientów dobrych warunków oprocentowania, które jest preferencyjne w stosunku do obligacji sprzedawanych na rynku hurtowym.
Na zakup obligacji trzymiesięcznych nabywcy indywidualni przekazali łącznie kwotę 331,6 miliona złotych. Jest to ponad 37 procent udział u w całej strukturze sprzedaży.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje na 4 lata, których sprzedaż to 34 procent ogółu. Ponadto odnotowano udział 18 procent w sprzedaży na konto obligacji dwuletnich oraz 1 procent dziesięcioletnich.


Resort finansów poinformował również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 8,7 miliona złotych.

Źródło: pap, wnp.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy