Europejski dzień przeciwko handlowi ludźmi

Artykuł
FLICKR/IMAGENS EVANGÉLICAS/CC BY 2.0

Już po raz jedenasty w całej Unii obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Kampania ma propagować świadomość o samym zjawisku i jego rozmiarach oraz informować, gdzie szukać pomocy. Poprzez specjalnie przygotowaną skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl lub numer telefonu +48 664 974 934 każdy kto miał styczność z tym problemem lub ma wiedzę o osobach trudniących się handlem ludźmi, może skontaktować się z policją. Należy pamiętać że taka wiadomość może uratować komuś życie.

ONZ poinformowała, że handel ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy - jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacunki wskazują, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów).

Policja, zgodnie z założeniami "Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018" prowadzi w szkołach policyjnych działania szkoleniowe i informacyjne mające na celu poszerzenie ich wiedzy na temat przestępstwa handlu ludźmi. Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Stąd pomysł na Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, którego obchodzenie pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę związaną ze zwalczaniem tego przestępstwa.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Ze względu na to że przestępstwa handlu ludźmi często mają charakter wykraczający poza granice kraju, policja współpracuje także z polskimi i zagranicznymi oficerami łącznikowymi, a także międzynarodowymi instytucjami policyjno-prokuratorskimi, tj. Interpolem, Europolem, Eurojustem (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej), Frontexem (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej). Polska Policja uczestniczy ponadto w pracach „EMPACT-u” tj. europejskiej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczością zorganizowaną, w tym handlu ludźmi, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele 24 krajów Unii Europejskiej oraz mi.in. Szwajcarii. W ramach tej platformy ustalane są główne cele i zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Europie.

 

Źródło: cbsp.policja.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy