Auchan idzie na kompromis. Oświadczenia o 500 Plus będą zbierane, ale nie pod groźbą zwolnienia

EmaPob 02-02-2017, 11:25
Artykuł
Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Francuska sieć hipermarketów Auchan nie wycofuje się z pomysłu zbierania ankiet dotyczących pobierania świadczenia 500 Plus. Jeśli jednak potwierdziłoby się, że menadżerowie wywieral nacisk na pracowników, by wypełniali ankietę pod groźbą utraty pracy, to zostaną oni ukarani.

Przypomnijmy, że sieć francuskich supermarketów Auchan, zaskoczyła swoich pracowników. Otrzymali oni do wypełnienia ankiety, w którym mają zaznaczyć, czy pobierają świadczenie 500 plus i w jakiej kwocie. Z relacji pracowników wynikało, że kierownicy sklepów wysyłali wyraźne sygnały, z których wynikało, ze jeśli pracownik odmówi wypełnienia ankiety, może stracić pracę. 

Firma twierdziła, że ankiet potrzebuje po to, by uwzględniać świadczenie w dochodzie, który jest podstawą do naliczania zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przedstawiciele "Solidarności" uważają jednak takie działanie za niezgodne z prawem. 

Konsekwencje 

Sieć hipermarketów nie ustaliła jeszcze, jakie ewentualne konsekwencje wyciągnie wobec menadżerów, jeśli zarzuty pracowników potwierdzą się. Kary przewidziane w obowiązującym regulaminie sieci to: upomnienie, nagana lub kara pieniężna, a także zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

 

Źródło: se.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy