Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. „Będzie rajem dla ptaków"

Miejsce jest dzielone na dwie kwatery
Fot. facebook/PolskaMorskaPL

Urząd Morski w Gdyni podał, że sztuczna wyspa, która powstaje przy okazji przekopu na Mierzei Wiślanej będzie miała 181 hektarów. Roboty kafarowe w tym rejonie dobiegają końca. Do wykonania zostaje już tylko przepona oraz wrota techniczne w wyspie.

Magdalena Kierzkowska, która jest rzeczniczką Urzędu Morskiego w Gdyni poinformowała, że wyspa powstaje na wysokości Przebrna, 4,5 km na południowy wschód od kanału przez Mierzeję Wiślaną i na wschód od toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Wyspę wypełni urobek z pogłębianych torów wodnych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Docelowo przestrzeń ma stać się rajem dla ptaków.

Miejsce jest dzielone na dwie kwatery. Pierwsza, o objętości ok. 5,9 mln m3, zapełniana jest w fazie budowy toru wodnego. Natomiast druga, o objętości ok. 3,3 mln m3, będzie stanowiła rezerwę dla urobku pochodzącego z przyszłych robót podczyszczeniowych, koniecznych do utrzymania zakładanych głębokości toru wodnego do portu w Elblągu.

Lokalizacja sztucznej wyspy została wybrana głównie ze względó przyrodniczych oraz ze wskazaniem obszaru o najmniejszych wartościach przyrodniczych, gdzie siedliska Zalewu są najuboższe pod kątem bentosu i roślinności oraz poza zinwentaryzowanymi tarliskami, a także względami bezpieczeństwa nawigacji.

- Wyspa znajduje się w miejscu o niewielkim obecnie znaczeniu dla ptaków, w okresie lęgowym, jak i migracji w obrębie Zalewu Wiślanego, a także poza najcenniejszymi siedliskami akwenu dla ichtiofauny. Wyspa będzie bezludna, dostępna wyłącznie dla ptaków - przyznała Dorota Słabek, Naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko Urzędu Morskiego w Gdyni.

Finalizacja prac

- Obecnie kończymy prace kafarowe zasadnicze, ale przed nami dużo innej pracy, by wykonać przekrój grodzy w całości. Mamy wykonane ponad 20 procent obwodu wyspy, który mierzy koło 5 kilometrów - podał zastępca dyrektora kontraktu do spraw budowy wyspy z konsorcjum NDI/Besix, które wykonuje przekop Mariusz Sasin.

W tym samym czasie odbywają się również prace związane z wydobyciem namułu z wnętrza grodzy oraz prace nurkowe związane z montażem podwodnym ściągów. Trwa też zasyp piaszczysty ringu wyspy.

- Po zakończeniu robót bagrowniczych wnętrze grodzy wypełniane jest piaskiem. Wsypujemy go kilkadziesiąt centymetrów powyżej lustra wody, by koparki mogły pracować na sucho. Profilują one piasek do żądanego przekroju profilowego - tłumaczył Mariusz Sasin.

- Następnie na jego powierzchni wykonywana jest geotuba, czyli konstrukcja piaszczysta z użyciem geosyntetyków - dodał.

Następnie, po przeprofilowaniu i wykonaniu geotuby całość jest okładana kamieniem hydrotechnicznym, który przy użyciu barek samobieżnych przypływa z portu w Elblągu. Do portu jest dostarczany drogą kolejową z południa kraju.

W trakcie inwestycji zostanie wbudowane aż 442 tys m3 gruntu do zasypu sztucznej wyspy. Daje to objętość 118 basenów olimpijskich.

Źródło: wnp

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy