Rząd przyjął założenia projektu budżetu na kolejny rok. Wzrośnie PKB

Artykuł
Konsumpcja prywatna najprawdopodobniej wzrośnie aż o 4,3 proc. w 2021
Fot. pixabay/RoboAdvisor

Z informacji zamieszczonej na stronie gov wynika, że rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. Wzrost PKB w przyszłym roku może wzrosnąć o 4,3 proc. a inflacja wyniesie 2,8 proc. Natomiast konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022", przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

- Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych - poinformowano.

W komunikacie podkreślono, że wybuch epidemii koronawirusa doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7 proc.

Zaznaczono, że dzięki działaniom rządu, recesja ta była jednak łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości unijnych krajów.

- Szybko podjęte działania antykryzysowe doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB znacznie przyspieszy i osiągnie 3,8 proc. Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7 proc. PKB oraz wzrostu długu do 57,5 proc. PKB - podano.

Dług instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce w 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. Polska, w tym przypadku, znajduje się poniżej średniej dla UE, która wynosi 13,2 pkt. proc. Nasz kraj jest również wyraźnie poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.

- Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego - zaznaczono.

Konsumpcja prywatna najprawdopodobniej wzrośnie aż o 4,3 proc. w 2021 r. W 2022 r. może wynieść 4,4 proc. więcej. Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie 3,4 proc. oraz 3,7 proc.

- Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc. - poinformowano.

- Oczekujemy spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r. - dodano.

Źródło: wnp

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy