Reparacji nie będzie? Niemcy nadal twierdzą, że „to kwestia zamknięta” [wideo]

portal tvrepublika.pl 04-10-2022, 11:51
Artykuł
twitter.com/@MSZ_RP

"Społeczeństwo polskie wciąż odczuwa traumę wskutek niemieckiej napaści w 1939 r.; to ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich; czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem" - mówił szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock. Niemiecka polityk stwierdziła, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".

 Szef polskiej dyplomacji zwracał uwagę, że jest to trzecie spotkanie bilateralne z Baerbock w tym roku, co - jak ocenił - wskazuje na intensywność komunikacji politycznej "koniecznej dla zatrzymania reemisji polityki imperialnej w Europie i prób przywrócenia dyktatu siły nad prawem, polityki hegemonicznej ponad pokojowym współistnieniem narodów równych i wolnych". 

Rau dodał, że ze względu na "dramatycznie odmienne doświadczenia z tradycją i polityką imperialną, Polska i Niemcy mają szansę wspólnie stworzyć modelowy przykład przezwyciężenia traum powstałych wskutek imperialnej polityki, terytorialnych i materialnych grabieży, prób kolonizacji i eksterminacji całych narodów".

"Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści zbrojnej na Polskę w 1939 roku, niemieckiej okupacji oraz ich negatywnych konsekwencji dla kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego. To ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem" - powiedział Rau.

Z tego względu - dodał minister - polski rząd wystąpił w poniedziałek do rządu Republiki Federalnej Niemiec z "wnioskiem o rozwiązanie tego problemu oraz sprawiedliwego, całościowego, materialnego i prawnego uregulowania kwestii krzywd i strat, jakie ponieśli obywatele polscy i państwo polskie w wyniku II wojny światowej". 

"Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec". "Współpracę, która powinna stworzyć modelowy przykład przezwyciężania następstw nielegalnego użycia przemocy w stosunkach międzynarodowych" - zaznaczył. "Myślę, że (...) jednoznaczne i wspólne stanowisko Polski i Niemiec w tej sprawie ma swoją wielką polityczną wymowę" - powiedział Rau.

Annalena Baerbock również zabrała głos, odnosząc się do kwestii reperacji dla Polski.

"Znamy postawę niemieckiego rzadu. Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialność. Naszym wiecznym zadaniem będzie przypominanie o cierpieniu, jakie Niemcy zadawali Polakom w okresie II wojny światowej. W Polsce okupacja niemiecka przebiegła o wiele drastyczniej niż w innych częściach świata. Musimy sobie o tym zawsze przypominać. Możemy nad tym wspólnie dalej pracować. Kwestia reparacji z perspektywy rządu federalnego jest kwestią zamkniętą, ale mamy tu dobrą wiadomość - mamy wspólną przyszłość. Z naszą Unia Europejska. Jest to naszym instrumentem na przyszłość" - mówił szefa niemieckiego MSZ.

Polityk wspomniała także o polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie. "Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego traktatu. Nie może nas dzielić tak dużo, jak nas łączy" - stwierdziła Baerbock.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy