„Polska na dzień dobry”. Ks. Damazyn: Książka pokazuje bunt i szukanie wolności

Książka poświęcona jest stanowi wojennemu w PRL-u.
Fot. ipn.gov.p
Komentarze
Zobacz także
Nasze programy