Nie żyje bp Marian Duś. Był biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej

Artykuł
Nie żyje bp Marian Duś
Fot. PAP/Paweł Kula

Po długiej chorobie w wieku 83 lat zmarł w czwartek w godzinach popołudniowych biskup Marian Duś. W latach 1986-2013 był biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Jego dewizą biskupią były słowa „W krzyżu zbawienie”.

O śmierci bpa Mariana Dusia poinformowano w czwartek w komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji warszawskiej.
Bp Marian Duś urodził się 25 czerwca 1938 r. w Róży, w diecezji tarnowskiej. Na kapłana został wyświęcony 6 czerwca 1968 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował jako wikariusz w Grójcu, a następnie po studiach, zakończonych doktoratem z filozofii w zakresie nauk społecznych, pełnił funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i wykładowcy socjologii, a później proboszcza w Pyrach i dziekana dekanatu piaseczyńskiego.

Sakrę biskupią przyjął w 1986 r.

Papież Jan Paweł II mianował go 7 grudnia 1985 r. biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej i biskupem tytularnym Thenae.
Sakrę biskupią przyjął w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1986 r. z rąk prymasa Józefa Glempa. Współkonsekratorami byli bp Władysław Miziołek i bp Kazimierz Romaniuk. Jako swoje biskupie zawołanie wybrał słowa „W krzyżu zbawienie”.

Prymas Glemp ustanowił go wikariuszem generalnym i powierzył mu opiekę nad wydziałem budowy kościołów oraz wydziałem spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W czasie długoletniej posługi biskupiej bp Duś był także przewodniczącym wydziału duszpasterstwa. W sposób szczególny skupił się na duszpasterstwie młodzieży, służby liturgicznej, ruchów młodzieżowych i życiu duchowym kapłanów, co zaowocowało m.in. zorganizowaniem tzw. dni skupienia kapłanów i przygotowaniem formacji permanentnej duchowieństwa.

Bp Duś zmarł po ciężkiej chorobie

W 1980 r. jeszcze jako proboszcz, został wybrany do Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję jej sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej został zastępcą przewodniczącego tej rady. Brał także udział w pracach Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, był także członkiem Rady ds. Ekonomicznych. Ponadto, był także członkiem Komisji Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego sekretariatu.

Pełnił też funkcję prezesa Zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Ma duże zasługi przy wznoszeniu na terenie archidiecezji kościołów i innych obiektów parafialnych. Pełnił także różne funkcje w gremiach Konferencji Episkopatu Polski.
Papież Franciszek 4 listopada 2013 przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego.

Zmarł w czwartek 9 września br. w godzinach popołudniowych po długiej chorobie. Miał 83 lata.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy