Maląg: Do zmiany trendów demograficznych potrzeba spójnej, konsekwentnej polityki prorodzinnej

Artykuł
Minister wskazywała, że wskaźnik dzietności zaczyna iść w dobrym kierunku
Fot. PAP/Sebastian Borowski

Do zmiany trendów demograficzne potrzeba spójnej, konsekwentnej, stabilnej polityki prorodzinnej – mówiła we Wrocławiu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu Rodziny i Polityki Społecznej rozmawiała w poniedziałek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z samorządowcami na temat Strategii Demograficznej 2040.

Maląg wskazała, że Strategia Demograficzna 2040 ma być „kierunkowym dokumentem, który pozwoli Polsce wyjść z pułapki niskiej dzietności”. – Kiedy mówimy o polityce prorodzinnej, kiedy myślmy o wsparciu rodzin z małymi dziećmi, o wsparciu seniorów, to przede wszystkim zastanawiamy się w jakim miejscu jesteśmy. Sytuacją demograficzna Polski i państw europejskich w zakresie zastępowalności pokoleń jest bardzo trudna – mówiła podczas konferencji prasowej.

Minister podkreśliła, że rząd Zjednoczonej Prawicy pięć lat temu rozpoczął działania, które mają odwrócić trendy demograficzne. – Przede wszystkim poprzez programy społeczne – Rodzina 500 Plus, program Dobry Start, programy w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech oraz wsparcia w zakresie polityki senioralnej – wyliczała minister.

Maląg podkreśliła, że aby zmienić trendy demograficzne, należy położyć nacisk: na wsparci rodzin, wyeliminowywanie czynników utrudniające młodym ludziom zakładanie rodzin oraz na współpracę między rządem i samorządami.

Strategia Demograficzna 2040

– Wsparcie rodziny przede wszystkim poprzez pomoc finansową, co już się dzieje dzięki programom społecznym; ale także poprzez tworzenie dobrego klimatu wokół rodziny - mówiła.

Minister wskazywała, że wskaźnik dzietności w Polsce, który – jak mówiła po 2020 r. wyniósł 1,38 – zaczyna iść w dobrym kierunku. – Nie jest to jednak sytuacja, która nas zadowala. Potrzebna jest spójna, konsekwentna stabilna polityka prorodzinna i najważniejsze jest tu wsparcie w polityce mieszkaniowej – mówiła Maląg.

Dlatego też, jak podkreśliła minister, Strategia Demograficzna 2040 łączy się z Polskim Ładem. Wymieniła w tym kontekście m.in. program wparcia zakupu mieszkań dla młodych ludzi. – A więc mieszkanie z zagwarantowanym przez państwo wkładem własnym do 100 tys. zł – mówiła.

Dodała, że istotne są też proponowane w Polskim Ładzie zmiany w obszarze rynku pracy. – A więc zarówno stabilna praca, zabezpieczenie umów o pracę (…) chcemy na trwałe wprowadzić zmiany w kodeksie pracy, aby młodzi ludzie mieli drugą umowę o pracę już jako umowę na czas nieokreślony. Potrzebne są też zmiany w zakresie elastyczności czasu pracy, a więc wpisanie na stałe pracy elastycznej, zdalnej, hybrydowej, tam gdzie to jest potrzebne, aby można łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym – mówiła Maląg.

Żłobki w każdej gminie

Kolejny obszar, który wymieniła minister, to opieka nad dziećmi do lat trzech. – Przez ostatnie pięć lat zrobiliśmy tu bardzo dużo, ponad 2,1 mld zostało zainwestowane, aby utworzyć nowe miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych; teraz ten program będziemy jeszcze wzmacniać. Dzięki montażowi finansowemu ze środków europejskich będzie to budżet około 1,5 mld zł – mówiła. Wskazała tu na założenia zawarte w Polskim Ładzie dotyczące tworzenia żłobków w każdej gminie.

Maląg mówiła też o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. – Będzie to kolejne 500 zł dla rodziców, którzy mają drugie lub kolejne dziecko od 13 do 36 miesiąca życia. To pieniądze na zapewnienie opieki dzieciom do trzeciego roku życia – mówiła minister.

Szefowa resortu Rodziny i Polityki Społecznej wskazywał też na wagę zaangażowania samorządów w realizację polityki demograficznej. – Bardzo ważne jest tworzenie lokalnych strategii prorodzinnych na danym terenie; prognozy OZN jednoznacznie pokazują, że jeśli nie podejmiemy intensywnych działań w zakresie zmiany trendów demograficznych, to w 2100 r. będzie tylko ponad 16 mln Polaków – mówiła Maląg.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy