„Kultura bez barier” w Wilanowie. Dostęp do instytucji kultury dla niepełnosprawnych

Artykuł
Pałac w Wilanowie
Fot. Pixabay/czu_czu_PL

Projekt „Kultura bez barier” ma pomóc instytucjom kultury w dostosowaniu oferty do potrzeb różnych odbiorców i upowszechnić dostępność. Powstaną praktyczne rozwiązania dla instytucji kultury, jak mają dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Następnie model ten zostanie przetestowany w 100 wybranych w konkursie instytucjach kultury — bibliotekach, domach i ośrodkach kultury, galeriach, teatrach. Wartość projektu to 25 mln zł. Dziś na dziedzińcu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zainaugurowano projekt „Kultura bez barier” – poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na stronie internetowej.

- Instytucje kultury przygotowują dostępne wydarzenie kulturalne, ale także zbudują sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami zajmującymi się kwestiami osób z niepełnosprawnościami — mówił podczas spotkania z dziennikarzami prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury dziedzictwa narodowego i sportu.

Projekt „Kultura bez barier” otrzymał dofinansowane z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

- To kolejna inicjatywa związana z rządowym Programem Dostępność Plus. Już od kilku lat obserwujemy pozytywne zmiany. Wiele instytucji kultury już przekonało się, że ich oferta powinna być dostosowana do potrzeb różnych odbiorców. Oferowane są nie tylko spektakle, zajęcia czy produkcje przygotowane z myślą o dzieciach, czy seniorach, ale również takie, które są kierowane do np. osób z określoną niepełnosprawnością. Wciąż jednak musimy pracować nad tym, by dostępnych miejsc na kulturalnej mapie Polski było więcej — zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i przewodnicząca Rady Dostępności.

Podmioty, które otrzymają grant w ramach projektu „Kultura bez barier”, będą realizowały zaplanowane projekty przy wsparciu Lidera i Partnerów projektu. Będzie też wymiana doświadczeń i ocena efektów. Po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różnorodne instytucje sektora kultury. Doświadczenia zostaną zamieszczone w opracowaniu opisującym wypracowany ramowy model zapewnienia dostępności oferty i zasobów instytucji kultury.

Źródło: Facebook/MKDNiS

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy