Instytut Książki wspiera małe księgarnie. Rozwój wydawnictw regionalnych

Artykuł
Cenne będzie posiadanie minimum 30 proc. dzieł promujących polską kulturę, literaturę, język, historię, naukę i dorobek różnych dziedzin.
Fot. pixabay.com

Trwa nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni” realizowanego przez Instytut Książki. Wsparcie finansowe zadania obejmuje kwotę do 30 tys. zł, przy czym wkład własny nie jest wymagany. Nabór potrwa do 17 września. Celem nowego programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą.

Istotnym elementem oceny księgarni będzie to, w jakim stopniu promują polską kulturę i regionalnych autorów. O wsparcie finansowe mogą starać się małe księgarnie, czyli sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek. Co najmniej 50% przychodów takich placówek musi pochodzić ze sprzedaży książek.

Ponadto wymagane jest prowadzenie działalności poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi. Oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być też większa niż 2.

Wsparcie finansowe obejmuje kwotę do 30 tys. zł. Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie przeznaczone na zadanie obejmujące takie kategorie wydatków jak:
koszty konsultingu i promocji księgarni;
koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy