KGHM na fali. Najlepsze wyniki finansowe od dekady

Artykuł
Należąca do Grupy Kapitałowej kopalnia na pustyni Atacama zanotowała wzrost produkcji miedzi
Fot. Twitter/@300polityka

Wzrost przychodów o 32 proc., zysku netto o 433 proc. i o 8,6 proc. wyższa produkcja miedzi w stosunku do poprzedniego roku – to najlepsze od dekady wyniki KGHM za pierwsze półrocze, które grupa przedstawiła na parkiecie warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wynik netto na poziomie 3,7 mld zł, tj. o 3 mld zł (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020 roku, miedziowy gigant zawdzięcza wzrostowi wydobycia i sprzedaży oraz wyższej rentowności operacyjnej zysku we wszystkich segmentach grupy.

Należąca do Grupy Kapitałowej kopalnia na pustyni Atacama zanotowała w porównaniu do I półrocza 2020 r. 30 proc. wzrost produkcji miedzi płatnej (51 tys. ton), na który wpływ miały zarówno większe wydobycie, jak i wyższa zawartość miedzi w rudzie. Sierra Gorda zwiększyła również o 25 proc. produkcję srebra (15,6 ton).

Zdaniem Pawła Gruzy, wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. aktywów zagranicznych bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe w Sierra Gorda i innych aktywach zagranicznych spółki wynikają po części z programu oszczędnościowego, wdrożonego w pierwszej połowie 2020 r., gdy ceny miedzi znacznie spadły.

W opinii prezesa Marcina Chludzińskiego dzięki inicjatywom optymalizacyjnym udało się zwiększyć wydobycie bez dużych nakładów finansowych.

- Tworzymy wartość z tego, co już zostało zainwestowane – powiedział i przytoczył przykład z kopalni Sierra Gorda, gdzie powiększenie floty, dostarczającej urobek do młyna, o kilkadziesiąt samochodów przekłada się na wydobycie większe o kilkanaście tys. ton.

Zdaniem prezesa KGHM przyszłość należy do miedzi i do srebra.

KGHM w najbliższych latach planuje budowę nowych kopalni w Polsce, w których wydobycie, zdaniem Marcina Chludzińskiego, zapewni spółce 20-30 lat pracy.

Miedziowy gigant aktualizuje strategię na najbliższe lata. Nowa strategia spółki zakłada transformację w kierunku eksploracji złóż soli potasowej, na które jest bardzo dobra koniunktura, oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii: fotowoltaiki, energii jądrowej, wodoru i morskich farm wiatrowych.

Źródło: PAP MediaRoom

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy