IPN wzywa do wycofania się pseudoreformy oświatowej! Okrojenie podstawy programowej jest de facto działaniem antypaństwowym!

Portal TV Republika, wch 20-02-2024, 21:00
Artykuł
PAP

Otrzymaliśmy Oświadczenie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie planowanych zmian programów szkolnych i list lektur w szkołach. Publikujemy je poniżej.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje zredukowanych list lektur obowiązkowych dla szkół podstawowych, liceów i techników i szkół branżowych, które mają być wprowadzone od roku szkolnego 2024/2025. Proponuje się usunięcie z dotychczasowych list wielu dzieł, których znajomość jest niezbędna dla kształtowania polskiej tożsamości i dumy narodowej u młodego człowieka, dla wyrabiania zamiłowania do kultury ojczystej, a także formowania światłego Polaka – obywatela Rzeczpospolitej. Budzi to nasz ogromny niepokój.

Jesteśmy także zaniepokojeni ministerialnymi planami znacznego ograniczenia szkolnych podstaw programowych z przedmiotu: historia oraz zamiarem likwidacji przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT). Nauczanie historii ma wypełniać zadania, wpisane wprost do obowiązującej Konstytucji RP: zachować „wdzięczność naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami” i „przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”. Nauczanie historii jest także ważnym elementem wychowania patriotycznego. Ograniczanie trudnego do zastąpienia zadania szkoły w tym zakresie traktujemy jako zamach na Konstytucję i na fundamentalny w każdym państwie obowiązek promowania postaw odpowiedzialności za dobro wspólne. Apelujemy o zaniechanie wprowadzania takich reform, które mogą drastycznie zdeformować działania wychowawcze i edukacyjne w polskich szkołach".

Źródło: mat. nadesłany

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy