Dzień Nauczyciela. Para prezydencka złożyła życzenia

Artykuł
Para prezydencka
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Wszyscy cieszymy się z tego, że w obecnym roku szkolnym edukacja znów może odbywać się w tradycyjnej, stacjonarnej formie” - napisała w liście do nauczycieli para prezydencka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Poniżej przytaczamy list pary prezydenckiej z życzeniami dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela:

Szanowni Nauczyciele!

Drodzy Państwo!

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom polskiej oświaty składamy gratulacje i najlepsze życzenia.

 Dziękujemy za codzienny trud kształcenia, wychowywania i wspierania rozwoju milionów młodych Polaków. W tę szczególną służbę angażują Państwo swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, a przede wszystkim gorące i troskliwe serca, otwarte na potrzeby uczniów. Dziękujemy za to, że towarzyszą im Państwo w drodze do dorosłego życia, inspirują ich do nauki i aktywności społecznej, a w przyszłości – także obywatelskiej.

 Ilekroć odwiedzamy szkoły, jesteśmy pod wrażeniem entuzjazmu i nadzwyczajnych wysiłków, jakie podejmuje środowisko pedagogiczne na rzecz dzieci i młodzieży. Rola, którą odgrywają nauczyciele, dalece wykracza bowiem poza samo przekazywanie wiedzy. Bardzo często są Państwo wzorami dla uczniów i przewodnikami na ścieżkach poszukiwania własnej tożsamości, rozwijania talentów i zainteresowań, budowania dojrzałej osobowości. Swoim przykładem zachęcają ich Państwo do podejmowania działań zarówno wśród rówieśników i razem z nimi, jak i w szerszym wymiarze społeczności lokalnej. Uważamy to za bardzo cenne, bo młodzi ludzie zawsze potrzebują autorytetów w swoim bliskim otoczeniu – i niejednokrotnie znajdują je właśnie w szkole, za co jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni.

 Wszyscy cieszymy się z tego, że w obecnym roku szkolnym edukacja znów może odbywać się w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Poprzednie kilkanaście miesięcy w znacznej części upłynęło pod znakiem obostrzeń sanitarnych i nauki zdalnej bądź hybrydowej. Ta nieznana wcześniej sytuacja przyniosła wiele problemów i uciążliwości, ale też szans i pozytywnych impulsów. Przez ten czas praktyczne umiejętności informatyczne kadry pedagogicznej i grona uczniowskiego wzrosły wręcz skokowo, zwiększyła się dostępność komputerów i Internetu. Z drugiej strony, ujawniły się nieuniknione słabości kształcenia w oderwaniu od bezpośredniego kontaktu nauczyciel – uczeń, a długotrwałe ograniczenie relacji ze środowiskiem nie sprzyjało dobrej kondycji psychofizycznej ani dorosłych, ani dzieci i młodzieży. Dlatego dziękując Państwu za podjęcie tego wielkiego wyzwania, z ulgą przyjmujemy jednocześnie zapowiedzi rządu, że uczniowie i nauczyciele już na stałe wrócili do szkół. To dobra, radosna wiadomość dla całej społeczności oświatowej w tym wyjątkowym dniu.

 Raz jeszcze gratulując z okazji dzisiejszego święta, życzymy Państwu licznych sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia nauczycielskiej misji. Niech to będzie dobry czas powrotu do normalnego rytmu i warunków kształcenia. Niech przyniesie wiele życzliwości i wzajemnej uwagi. I niech zaowocuje osiągnięciem dobrych wyników końcowych.

 

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy