Dokumenty, homilie, zdjęcia. Wirtualny pokój ks. Jerzego Popiełuszki

Artykuł
WWW. XJ.POPIELUSZKO.PL

Odwiedzający portal xj.popieluszko.pl mogą zapoznać się z życiem i działalnością kapelana "Solidarności". Serwis zbudowano tak, by nawiązywał do rzeczywistych pomieszczeń, w których żył i pracował ks. Jerzy Popiełuszko.

Serwis internetowy xj.popieluszko.pl to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Centrum Kultury. Jej celem jest przypomnienie i ugruntowanie w świadomości społecznej postaci niezłomnego duchownego. Portal powstał jako jeden z elementów akcji społeczno-edukacyjnej "Prawda jest nieśmiertelna xJ".

Opowiada historię życia błogosławionego poprzez wirtualną wędrówkę po jego pokoju. Zamieszczono w nim przedmioty symbolizujące kolejne etapy życia kapłana – m.in. żołnierską czapkę będącą odniesieniem do lat służby wojskowej kleryka Popiełuszki.

W serwisie znajdują się także relacje i wspomnienia, dokumenty oraz galeria zdjęć ks. Jerzego. Strona internetowa daje możliwość zapoznania się z homiliami ks. Jerzego (w formacie audio), które głosił podczas Mszy Świętych za Ojczyznę w warszawskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

Integralną częścią portalu są także mapy. Jedna z nich przedstawia miejsca związane z działalnością ks. Jerzego Popiełuszki. Druga – to interaktywna mapa pamięci. Zamieszczane są na niej informacje o formach upamiętnienia ks. Jerzego w konkretnych miejscowościach.

Kapelan warszawskiej "Solidarności" w latach 1980-1984, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego Jerzy Popiełuszko został ustanowiony Patronem NSZZ Solidarność Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka. Decyzja została podjęta 25 sierpnia 2014 r.

 

Źródło: xj.popieluszko.pl, telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy