„Apelujemy o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi”. Szefowie parlamentów V4 spotkali się w Polsce

Artykuł
Spotkanie szefów parlamentów V$ w Ślęży
Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Apelujemy o przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości narodowych — głosi wspólne oświadczenie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w piątek na Zamku Topacz w Ślęży koło Wrocławia. W rozmowach wzięli w nim udział marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz przewodniczący: Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover, Rady Narodowej Republiki Słowackiej Boris Kollar, Senatu Republiki Czeskiej Milos Vystrcil oraz Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondracek.

We wspólnym oświadczeniu podkreślili, że „solidarnie potępiają wszelkie akty łamania prawa międzynarodowego, a przede wszystkim, wywołanie eksplozji składów amunicji w Vrbeticach na terytorium Republiki Czeskiej oraz zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego celem aresztowania znajdującego się na jego pokładzie działacza białoruskiej opozycji Romana Protasiewicza”.

Sankcje wobec reżimu, a nie obywateli

Poparli też „przyjęcie sankcji przeciwko reżimowi w Mińsku, ale nie przeciwko obywatelom”.

Szefowie parlamentów V4 zaapelowali „o przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości narodowych, powstrzymanie się od represji wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka”.

Potwierdzili poparcie dla procesu integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich i dla Partnerstwa Wschodniego. Wyrazili też głębokie zaniepokojenie trwającym konfliktem na wschodzie i południu Ukrainy oraz utrzymującym się napięciem w relacjach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, a także sytuacją w Mołdawii i Gruzji. Wezwali do zakończenia konfliktów oraz wypracowania trwałych porozumień pokojowych.

Ukraina powinna przyspieszyć reformy

We wspólnym stanowisku politycy podkreślili także potrzebę przyśpieszenia przez Ukrainę europejskich reform i „zademonstrowania zaangażowania w poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Szefowie parlamentów V4 uznali w roku 30-lecia powołania Grupy Wyszehradzkiej, że „w minionych dekadach ten format współpracy dobrze przysłużył się interesom naszych narodów; przyczynił się do wejścia w skład NATO i Unii Europejskiej oraz pozwolił na budowanie w ich ramach własnej pozycji”. Podkreślili szczególną wagę współpracy w dobie pandemii Covid-19.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy