Zapraszamy na transmisję z konferencji o własności mediów w Polsce

Artykuł

Dziś o 12:00 w DOMU DZIENNIKARZA SDP, UL. FOKSAL 3/5 W WARSZAWIE, odbędzie się konferencja P.T. „WŁASNOŚĆ MEDIÓW W POLSCE. CZ. I. PRASA, RADIO, TELEWIZJA OGÓLNOPOLSKA”. ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji  na temat własności mediów w Polsce.  Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze „kto jest właścicielem mediów w Polsce?" . Dlatego podjęliśmy próbę znalezienia na nie odpowiedzi.

Zaprezentowana na niej będzie opracowana przez CMWP SDP publikacja na ten temat.  W trakcie konferencji  będziemy rozmawiać o
przyczynach i skutkach istnienia obecnej struktury własności mediów w Polsce i  spróbujemy zastanowić się, czy istnieje potrzeba jej
zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby to przeprowadzić. 
Będziemy także postulować utworzenie ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Mediów, w którym byłyby zgromadzone i łatwo dostępne
informacje na temat mediów i ich właścicieli. Nasze opracowanie mogłoby być wstępem do realizacji w przyszłości przez CMWP SDP tej
idei.

KONFERENCJA SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z PREZENTACJI NASZEGO OPRACOWANIA NA TEMAT WŁASNOŚCI MEDIÓW W POLSCE ORAZ DYSKUSJI PANELOWEJ, W KTÓREJ WEZMĄ UDZIAŁ ZAPROSZENI GOŚCIE - M.IN. BARBARA
 BUBULA, POSEŁ PIS I TERESA BOCHWIC, CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADIOFONII TELEWIZJI ORAZ PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH Z PREZESEM KRZYSZTOFEM SKOWROŃSKIM. Zaproszenia na konferencję zostały wysłane do Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji, Rady Mediów Narodowych,  Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz  Kancelarii Prezydenta RP. Udział w konferencji potwierdził m.in. p. Witold Kołodziejski, Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz p. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. 

Konferencja ma charakter otwarty, publikacja „"Struktura własnościmediów w Polsce" w wersji papierowej i elektronicznej będzie
udostępniana jej uczestnikom nieodpłatnie.

 

Transmisja na portalu www.sdp.pl.

 

Źródło:

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy