Przybyło bezrobotnych w Polsce. Mimo to zaczyna się ożywienie na rynku pracy

Artykuł
Przybyło bezrobotnych w Polsce. Mimo to zaczyna się ożywienie na rynku pracy
pexels.com

W trzecim kwartale 2020 r. przybyło bezrobotnych wśród kobiet. Jednocześnie wzrosła liczba pracujących osób oraz aktywnych zawodowo. Zaczyna się ożywienie na rynku pracy.

Bezrobocie w Polsce wg danych GUS za październik 2020 r. wyniosło 6.1 %. Wzrosła liczba bezrobotnych kobiet, zmniejszyła się liczba mężczyzn bez pracy.

wor_670.

" Świadczy to o ożywieniu na rynku pracy, w tym aktywizacji osób nieposzukujących pracy lub niegotowych do jej podjęcia w poprzednim kwartale" - czytamy w publikacji GUS.

W trzecim kwartale, czyli w okresie od lipca do września, wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących, 111 tys. osób jako przyczynę zaprzestania ostatnio wykonywanej pracy podało sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. W poprzednim kwartale takich osób było 83 tys., czyli 20 proc.

Osób pracujących było 16,6 mln osób. Było ich więcej względem drugiego kwartału o 370 tys. W stosunku do sytuacji rok wcześniej również odnotowano wzrost o 25 tys.

Liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17,2 mln osób, z tego, 16,6 mln to pracujący, a 580 tys. to bezrobotni.

Natomiast biernych zawodowo było 13 mln Polaków w wieku powyżej 15 lat, co oznacza spadek o 430 tys. w porównaniu z drugim kwartałem.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy