Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

Artykuł
FACEBOOK/ ANDRZEJ DUDA

Jak podała Polska Agencja Prasowa, Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przygotowaną przez PiS.

Obecnie para prezydencka znajduje się w podkrakowskich Brzegach, gdzie uczestniczy w czuwaniu modlitewnym z udziałem papieża Franciszka. CZYTAJ WIĘCEJ

Jak podała Kancelaria Prezydenta, dzisiaj Andrzej Duda podpisał w sumie 8 ustaw – Ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, Ustawę o podatku od sprzedaży detaliczne, Ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r., Ustawę o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i Ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym zakończyły się w parlamencie w ubiegłym tygodniu. Po podpisaniu przez prezydenta, nowa ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Poprawki Senatu

21 lipca Senat zgłosił 27 poprawek do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Poprawki dotyczyły m.in. tego, by prezydent nie mógł wnioskować o rozpatrzenie sprawy w Trybunale, poza kolejnością wpływu i tego, że jeśli sąd dyscyplinarny orzekł o usunięciu sędziego z TK, odbywało się bez zgody prezydenta. Poza tym senackie poprawki zakładają opublikowanie wyroków sprzed 20 lipca, z wyjątkiem tych, które są aktami normatywnymi i straciły swoją moc, a także, że zasada kolejności wpływu nie będzie dotyczyła spraw o zgodność z konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

22 lipca Sejm przyjął senackie poprawki do nowej ustawy o TK i przekazał dokument do Kancelarii Prezydenta.

Nowa ustawa o TK

Ustawa, oparta na propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, została uchwalona przez Sejm 7 lipca.  Zgodnie z nową ustawą pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to minimum 11 sędziów, którzy rozpatrywaliby sprawy o szczególnej zawiłości. Z kolei pozostałe składy orzekające to 5 i 3 sędziów. Dodatkowo umieszczono również zapis o możliwości zgłoszenia sprzeciwu od wyroku przez czterech sędziów. Wówczas taka sprawa byłaby odraczana na maksymalnie pół roku.

 
 

Źródło: Twitter@PAPinformacje, prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy