„Narodziny Jezusa były odpowiedzią na ostatnią, najgłębszą tajemnicę ludzkości”

Artykuł

Wyjątkowy nastrój zapanował w Auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie wydawnictwo Biały Kruk zaprezentowało obszerne, pięknie wydane dzieło znanego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego zatytułowane „Świat Chrystusa”. Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy pojawił się Chrystus. Jego przesłanie, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są czymś absolutnie niezwykłym, a to wszystko działo się przecież naprawdę. Poprzez tę książkę chcę pokazać, że mamy namacalnie historycznie dowody na to, że świat dopiero w Chrystusie znalazł swą pełnię – powiedział autor książki Wojciech Roszkowski.

Wojciech Roszkowski to ceniony autor, znany dotychczas z pracy nad historią najnowszą, lecz tym razem wziął na pisarski warsztat czasy starożytne. W swojej obszernej (już pierwszy tom ma 432 strony) książce stworzył niezwykłą panoramę świata starożytnego od 7 r. p.n.e. do 30 r. n.e., czyli w okresie, w którym według większości historyków żył Jezus Chrystus.

Książka przedstawia rok po roku wydarzenia dziejące się w imperium rzymskim, ale także innych ówczesnych państwach i krainach: Egipcie, Armenii, królestwie partyjskim, Germanii, Indiach, Chinach, Persji… Autor przedstawia fakty polityczne i społeczne, ale pisze też o religii, kulturze, nauce, technice, gospodarce, ludziach, zwyczajach, przyrodzie, a nawet o pogodzie i krajobrazie. To właśnie jest ów tytułowy świat Chrystusa, barwny obraz ówczesnej cywilizacji, w której narodził się, dorastał i działał Jezus, obraz dokładny i szczegółowy, a jednocześnie rozległy i panoramiczny. Szczególną uwagę autor zwrócił na wydarzenia w Palestynie. Praca prof. Roszkowskiego opiera się w dużej mierze na przekazach Ewangelii i prezentuje całą współczesną wiedzę ma temat dziejów życia Jezusa po to, aby pokazać, w jaki sposób Narodziny w betlejemskim żłobku zmieniły świat na zawsze.

Podczas sobotniej uroczystości zgromadzona w Łagiewnikach publiczność mogła posłuchać związanych tematycznie z książką prof. Roszkowskiego wykładów zaproszonych gości. Głos zabrał między innymi znany historyk, publicysta i autor Białego Kruka, prof. Andrzej Nowak, który mówił o zakłamywaniu osoby i nauczania Chrystusa w czasach najnowszych. Mówca przedstawił najbardziej wyraziste przykłady walki z religią chrześcijańską w XX w., ale także wcześniej, bo wszak, jak stwierdził, walka z Chrystusem zaczyna się wraz z początkiem historii ludzkości. Wiąże się z tym, co w języku łacińskim nazwano libido dominandi, czyli chęcią panowania albo posługując się językiem Księgi Rodzaju „byśmy byli jak bogowie”, byśmy zastąpili Boga. Ta pokusa, która jest na początku nam podsunięta, powoduje właśnie bunt przeciwko Prawdzie i przeciwko Bogu. I ta pokusa idąc przez dzieje przybiera charakter polityczny, chce zbudować tutaj na ziemi świeckie państwo, raj, który wyrugowałby wszelkie odniesienie do Boga, zastąpiłby Boga, albo nawet udawałby Boga. Prof. Nowak omówił kilka etapów i sposobów walki z religią, przywołał postaci i idee Nicolo Machiavellego, Thomasa Hobbesa, Voltaire’a, Karola Marksa, Lenina i Trockiego. Zacytował zdanie Marksa, który stwierdził, że „krytyka religii stanowi przesłankę wszelkiej krytyki”. Oraz że „religia jako opium dla ludu powinna być obalona, by rozpocząć prawdziwą rewolucję, prawdziwe wyzwalanie człowieka”. Wspomniał także o jak najbardziej współczesnych przypadkach zwalczania i ośmieszania religii, Kościoła i osoby papieża. Ta walka trwa i rozstrzygamy ją codziennie naszymi wyborami – zakończył.

Prof. Maria Dzielska, historyk starożytności i konsultantka książki „Świat Chrystusa”. przedstawiła religijność Cesarstwa Rzymskiego w czasach Chrystusa. Gratuluję autorowi i wydawnictwu Biały Kruk publikacji pracy „Świat Chrystusa”, której celem jest ukazanie niezwykłości przesłania ewangelii Chrystusowej na tle niezwykle szerokim: mentalności, religijności obyczajowości, kultury i dziejów wszystkich ludów wchodzących w skład wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, ba, nawet dziejów ówczesnej oikumene, czyli całego zamieszkałego świata; również Chin i Indii. Myliłby się ktoś sadząc po tytule, że praca ta dotyczyć będzie tylko terytorium, na którym działał i w którym żył Jezus Chrystus, a więc Palestyny – mówiła prof. Dzielska.

Historyk średniowiecza i autor książki „966. Chrzest Polski” prof. Krzysztof Ożóg przedstawił dziedzictwo Rzymu i jego wpływ na narodziny państwa polskiego. Ten wpływ nie miał charakteru bezpośredniego, a polegał raczej na przejęciu przez powstające w X w. państwo polskie rzymskiej tradycji cywilizacyjnej, duchowej i prawnej, przyniesionej tu wraz z nową wiarą chrześcijańską przez Kościół. Kronika Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem wspaniale pokazuje jak głęboko przedstawiciele polskich elit weszli w dziedzictwo Rzymu, poznawszy prawo rzymskie poprzez kodyfikację justyniańską, poprzez autorów rzymskich, rzymskie pojęcia związane z państwem. Samo pojęcie Rzeczpospolita czyli res publica, wchodzi głęboko w tradycję myślenia polskich elit. Dalej: cives, czyli obywatele, stanowiący podstawę państwa. Ci obywatele, odwołujący się do cnót swoich przodków i kultywujący te cnoty, tworzą ojczyznę, tworzą Rzeczpospolitą – wyjaśniał prof. Ożóg.

Głos zabrał naturalnie także sam autor książki, prof. Wojciech Roszkowski, który podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami z pracy nad „Światem Chrystusa”. Profesor przyznał na wstępie, że jest to dla niego dzień niezwykły. Ma bowiem w ręku książkę, której pomysł zakiełkował mu w głowie… pod koniec lat 60. ub.w. Poza tym może być ona pewnym zaskoczeniem dla osób, które znają go jako historyka XX w. Autor wyjaśnił jednak, że historią starożytną interesował się jeszcze zanim zainteresował się historią najnowszą. Przez wszystkie te lata pracował nad swoim pomysłem, gromadząc materiały, opracowania, notatki. Stworzenie książki zajęło mu więc ponad pół wieku. Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy pojawił się Chrystus. Jego przesłanie, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są czymś absolutnie niezwykłym, a to wszystko działo się przecież naprawdę. Poprzez tę książkę chcę pokazać, że mamy namacalnie historycznie dowody na to, że świat dopiero w Chrystusie znalazł swą pełnię – opowiadał profesor Roszkowski.

Prócz wydarzeń politycznych i życia codziennego, historyk w swej książce „Świat Chrystusa” opisał również duchowość mieszkańców imperium rzymskiego, ich zapatrywania na świat, poglądy na życie i śmierć czy relacje z bogami.

Moim marzeniem było przypomnieć, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, po to, aby nas oświecić. Żeby przez swoją mękę i zmartwychwstanie pokazać po co żyjemy, jakie jest nasze powołanie w tym świecie, co możemy osiągnąć, w jaki sposób i po co. Chciałem to przypomnieć przez zderzenie tamtego świata pogańskiego z cytatami z Ewangelii i ze słowami Chrystusa. Świat starożytny był dość tajemniczy i na wiele pytań egzystencjalnych ludzie wówczas nie mogli sobie odpowiedzieć, mimo iż było wiele starań. Filozofia grecka odpowiedziała przecież na prawie wszystko, oprócz tej jednej, ostatecznej kwestii, czyli Objawienia i Chrystusa jako Syna Bożego. Dobra Nowina rozświetliła tę tajemnicę – zakończył autor.

Głos zabrał także obecny na spotkaniu prof. Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Podzielił się osobistą refleksją na temat jednego z najbardziej poruszających cytatów, jaki przeczytał w Ewangelii, a mianowicie zdania Chrystusa, w którym mówił On o okolicznościach przyjścia Syna Człowieczego. Jezus porównał je do czasów Noego, gdy ludzie zajęci codziennymi sprawami nie dostrzegli, że ktoś obok buduje arkę i że nadchodzi kataklizm. A gdy już to zauważyli, było za późno.

Ten opis mnie zawsze porusza, bo pokazuje, że można przegapić zmianę, która następuje na naszych oczach. Mam nadzieję, że książka „Świat Chrystusa” oprócz wzbogacenia wiedzy czytelników przyniesie też taką refleksję: nie należy tracić z oczu rzeczy dziejących się koło nas, a mogących mieć fundamentalne znaczenie dla nas i dla świata – mówił prof. Szczerski. Wyraził też podziw dla wysiłku i odwagi badacza, który podjął się tak ambitnego zadania pisarskiego.

Do wypowiedzi prof. Szczerskiego nawiązał prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski. Wydaje mi się, że właśnie w takich miejscach, jak to, buduje się nowoczesną, współczesną arkę, na której ma przetrwać nasza wiara i my mamy przetrwać razem z Chrystusem. Arka nie będzie teraz wyglądała jak w czasach Noego, ona musi być inna, niekoniecznie materialna. Takie arki są nam potrzebne. Chciałbym, abyśmy my wszyscy byli budowniczymi takiej naszej arki – powiedział.

Kolejne dwa tomy dzieła prof. Roszkowskiego ukażą się w lutym i kwietniu przyszłego roku. Więcej informacji na http://www.bialykruk.pl/

 

Źródło: Biały Kruk

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy