Marszałek Kuchciński odpowiada na zarzuty prezes Gersdorf

Artykuł
Telewizja Republika

Marszałek Sejmu ustosunkował się do pisma Małgorzaty Gersdorf, I prezes Sądy Najwyższego dotyczącego wyboru członków KRS.

Na początku tygodnia Małgorzata Gersdorf zwróciła się do marszałka Kuchcińskiego z prośba o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie wyboru kandydatów do KRS. I prezes wnioskowała o udostępnienie dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów.

Według Małgorzaty Gersdorf kandydatów do Rady może wskazywać wyłącznie klub poselski.

– Posłużenie się wyrażeniem „kandydat wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego” (...) wywołuje istotne wątpliwości, co do tego, czy dochowana została przewidziana w art. 11d ust. 2 ustawy o KRS procedura wyborów członków Rady i to niezależnie od zastrzeżeń natury konstytucyjnej, co do sposobu jej ukształtowania. (…) Skoro przepisy ustawy o KRS, wymagają, aby wskazania kandydatów na członków Rady dokonywał klub poselski, to prima facie nie może tego dokonać ani koło poselskie ani klub parlamentarny. Zatem pojawia się problem, czy klub parlamentarny PiS mógł dokonać skutecznego zgłoszenia dziewięciu kandydatów na sędziów KRS – pisała I Prezes.

Dziś Kancelaria Sejmu odpowiedziała na ten list dwoma pismami. W pierwszym marszałek Kuchciński przedstawił informację dotyczącą stosowania przepisów regulujących działalność klubów poselskich, szeroko ustosunkowując się do podniesionych wątpliwości. Marszałek miał wskazać, że praktyce funkcjonowania Sejmu kluby parlamentarne korzystają z takich samych uprawnień jak kluby poselskie.

Doszło również do udostępnienia wszystkich dokumentów, o które występowała Małgorzata Gersdorf.

Marszałek w swoim liście podkreślił, że zależy mu na jak najszybszym zwołaniu posiedzenia KRS, a dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu zaznaczył, że marszałek Marek Kuchciński oraz Kancelaria Sejmu podchodzą do korespondencji z I Prezes SN Małgorzatą Gersdorf z dużym szacunkiem, uwagą.

 

 

Źródło: TVP Info

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy