Macierewicz: zapowiedź Macrona, że Francja przejmie obronę nuklearną Europy, to żarty. Francja nie dysponuje wolą polityczną...

Artykuł
Telewizja Republika

Gdyby była rzeczywista wola polityczna stworzenia skutecznej obrony przed Rosją to byłoby dobrze, ale przecież temu towarzyszyła deklaracja Pana Macrona, że my musimy się z Rosją porozumieć, że Rosja ma perspektywy wejścia do Unii Europejskiej, więc temu towarzyszyła w istocie zapowiedź kapitulacji wobec Rosji- powiedział Antoni Macierewicz w rozmowie z red. Ryszardem Gromadzkim w programie Pilnujmy Polski.

– Miliard dolarów czyli 4 mld zł to jest gigantyczna suma. Oczywiście w skali całej Europy Środkowej nie jest wielka, trzeba jeszcze dodać, że jest ona przeznaczona na inwestycje, które będą realizowane wyłącznie przez firmy prywatne, bo to jest taka struktura te inicjatywy, w związku z tym pewne ograniczenia, znalezienie takich przedsiębiorstw, które będą z jednej strony spełniały takie kryteria, z drugiej strony były wiarygodne jeśli chodzi o realizację- to nie będzie takie łatwe i nie będzie tak łatwo wykorzystać tą sumę, ale jest to bardzo ważna deklaracja polityczna, która można powiedzieć, że jest zwieńczeniem całego ciągu deklaracji, oświadczeń, inicjatyw, w których brał udział zarówno prezydent Trump, jak i kluczowi politycy amerykańscy, podkreślając właśnie wagę Międzymorza, wagę Trójmorza, wagę Europy Środkowej jako integralnego sojusznika Stanów Zjednoczonych- powiedział Antoni Macierewicz. 

– Mamy do czynienia z bardzo daleko idącym pogłębieniem zaangażowania USA w obronę bezpieczeństwa i wolności Europy wobec Rosji. Jesteśmy świadkami rzeczywistego przewartościowania, świadkami sytuacji, w której Polska będzie w coraz większym stopniu musiała rozstrzygać o kierunku swojego zaangażowania międzynarodowego. Przypomnijmy zapowiedź ze strony Pana Macrona tworzenia armii europejskiej, co więcej deklaracji, że to Francja przejmie obronę nuklearną Europy, To są, przepraszam najmocniej Pana prezydenta, ale to są po prostu żarty. Francja nie tylko nie dysponuje potencjałem, ale nie dysponuje wolą polityczną, która byłaby zdolna do zrealizowania tego. Gdyby dysponowała, gdyby Niemcy, Francja, Włochy- Polska by się na  pewno w to włączyła. Gdyby była rzeczywista wola polityczna stworzenia skutecznej obrony przed Rosją to byłoby dobrze, ale przecież temu towarzyszyła deklaracja Pana Macrona, że my musimy się z Rosją porozumieć, że Rosja ma perspektywy wejścia do Unii Europejskiej, więc temu towarzyszyła w istocie zapowiedź kapitulacji wobec Rosji- powiedział Macierewicz.

 

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy