Krzyż w szkole to dyskryminacja? Jest interwencja Zbigniewa Ziobry w sprawie skandalicznego wyroku sądu

Artykuł
pixabay

„Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej kwestionuje wyrok sądu w sprawie nauczycielki, która zdjęła krzyż w szkole”, poinformował w piątek „Nasz Dziennik”. W sprawie zainterweniował Zbigniew Ziobro.

Sprawa dotyczy Grażyny Juszczyk, byłej nauczycielki w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, która w 2013 roku dwukrotnie zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. Juszczyk pozwała dyrektor szkoły, oskarżając ją o „dyskryminację, moralne molestowanie i organizowanie działania nauczycieli szykanujące i dyskryminujące”.  Nauczycielka wygrała proces przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

W sprawie zainterweniował prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w  opublikowanym dokumencie zarzucił Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu naruszenie zasad prawa, „w szczególności wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego zasady sprawiedliwości proceduralnej”.

O naruszeniu  miało świadczyć „błędne zastosowanie przepisu Kodeksu pracy do stanu faktycznego sprawy” oraz „niedostateczne wyjaśnienie, na czym polega w rozpoznawalnej sprawie dyskryminacja powódki ze względu na jej światopogląd i związane z tym molestowanie”.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. dr Paweł Bała wskazywał, że w orzeczeniu zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i sądów polskich, jednoznacznie wskazuje się, że „publiczna ekspozycja symboli religijnych nie stanowi naruszenia dóbr osób niebędących wyznawcami określonej religii”.

– Poza tym najwyższy akt prawny w hierarchii źródeł prawa, Konstytucja RP z 1997 r., w preambule wprost wskazuje na chrześcijańskie dziedzictwo Narodu Polskiego. (...) – zauważa adwokat.

 
Źródło: Nasz Dziennik

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy