Komisja Weryfikacyjna przyznała odszkodowania dla lokatorów Noakowskiego 16

Artykuł
twitter.com/PatrykJaki

Komisja weryfikacyjna przyznała 575 tys. zł dla 14 lokatorów nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 tytułem zadośćuczynienia. - Mamy ciągle niewielką, ale jednak nadzieję, że te środki mogą być przez miasto szybko wypłacone – powiedział Patryk Jaki. Ponadto Komisja uchyliła decyzje miasta ws. nieruchomości przy ul. Mariensztat 9 i Piaseczyńskiej 32.

 

Komisja weryfikacyjna przyznała 575 tys. zł dla 14 byłych lokatorów nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 tytułem zadośćuczynienia - poinformował we wtorek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

- Mamy ciągle niewielką, ale jednak nadzieję, że te środki mogą być przez miasto szybko wypłacone – dodał przewodniczący Komisji.

Na początku ub.r. komisja uznała, że decyzja reprywatyzacyjnadotycząca nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa.

Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. Część udziałów do nieruchomości przy Noakowskiego miał mąż b. prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz - Andrzej Waltz.

Komisja weryfikacyjna uchyliła również we wtorek decyzję zwrotową ws. nieruchomości położonej przy ul. Mariensztat 9 w Warszawie. Uchylono również decyzję o wypłacie odszkodowania za nieruchomość przy Piaseczyńskiej 32. Szef komisji Patryk Jaki podkreślił, że uchylone decyzje prezydenta m. st . Warszawy zostały wydane z naruszeniem prawa.

Jaki podkreślił, że w odniesieniu do decyzji zwrotowej wobec nieruchomości przy ul. Mariensztat 9, prezydent m. st. Warszawy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu.

- Wydanie decyzji doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym - dodał szef komisji.

 

 

Źródło: twitter.com/PatrykJaki

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy