Helsińska Fundacja Praw Człowieka potępia zatrzymanie dziennikarzy w siedzibie PKW

Artykuł
mm/ Telewizja Republika,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka potępiła i wyraziła sprzeciw w związku z zatrzymaniem dziennikarzy i fotoreporterów w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

W nocy z 20 na 21 listopada policja wkroczyła do siedziby PKW, aby wyprowadzić stamtąd osoby, które wdarły się do środka i okupowały pomieszczenia PKW, żądając unieważnienia wyborów. Razem z tymi osobami policja zatrzymała fotoreportera PAP Tomasza Gzella oraz dziennikarza TV Republika Jana Pawlickiego. Obu przedstawiono zarzuty takie same jak okupującym: naruszenia miru domowego i nieusłuchania polecenia opuszczenia lokalu. Zdarzenie to potępiła w oficjalnym oświadczeniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W piśmie podkreślono, że uprawnienie do wykonywania zawodu przez przedstawicieli mediów w bezpiecznych i godnych warunkach umożliwiających nieskrępowany obieg informacji stanowi istotny element prawa do swobody wypowiedzi. "Prawo to chronione jest na mocy art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a jego przestrzeganie uznaje się za niezbędny warunek rozwoju społeczeństwa demokratycznego" - zauważono.

W specjalnym oświadczeniu HFPC podkreśliła, że prawo swobodnego przekazywania informacji dotyczy w szczególności zdarzeń wzbudzających uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej, do których bez wątpienia należą okoliczności związane z relacjonowaniem wyborów.

"W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Pentikainen przeciwko Findlandii, z którego wynika obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom relacjonującym wydarzenia, polegający na wyodrębnieniu dla nich specjalnej strefy bezpieczeństwa" - czytamy w oświadczeniu.

OŚWIADCZENIE:

1_670_12

2_670_10

 

CZYTAJ TAKŻE:

Pawlicki o zatrzymaniu: Poprosiłem oficera o wypowiedź, on wydał polecenie zatrzymania mnie, po czym wyszedł

Zakończyła się rozprawa aresztowanych dziennikarzy. Sąd zapowiada kolejne i zwalnia oskarżonych [relacja]

Źródło: http://www.hfhr.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy