Zrównoważony rozwój słodkiego giganta

Artykuł
Ferrero pozyskuje ziarna kakaowca ze zrównoważonych upraw
Fot. Canva

Jeszcze jakiś czas temu tylko wybrane firmy raportowały swoje działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Nastąpiła jednak ewolucja i raportowanie społeczne stało się już pewną normą. Co istotne, mamy do czynienia z raportowaniem zintegrowanym, czyli łączącym wyniki finansowe z danymi pozafinansowymi czyli kwestii z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG.

Jednym z liderów w tym zakresie jest jeden z liderów rynku słodyczy pakowanych – Grupa Ferrero (producent takich słodyczy jak Kinder Niespodzianka, Nutella itp.), który opublikował już 12. raport zrównoważonego rozwoju prezentujący postępy firmy w realizacji swoich zobowiązań, w szczególności dot. zmniejszenia śladu węglowego do 2030 roku.

Globalna pandemia odcisnęła swe piętno na wszystkich firmach i zmusiła do dostosowania się do nowych warunków i potrzeb, jakie stawiają pracownicy i klienci. Słynnemu producentowi słodyczy Ferrero udało się dostosować do nowych warunków. Dla nich kluczowym, zadaniem była ochrona pracowników i rolników dostarczających swoje produkty dla Ferrero – zwłaszcza na mniej rozwiniętych rynkach. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez firmę warto wspomnieć o szerokiej kampanii informacyjnej na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i środków higieny w miejscu pracy. − Skutki Covid-19 zmieniły naszą działalność i naszą branżę, i są nadal odczuwalne na całym świecie. Pomimo tych wyzwań, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się do nowej sytuacji i potraktowała w sposób priorytetowy zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy zjednoczyli się w ciągu ostatniego roku, aby móc kontynuować dostawy naszych produktów, wspierając jednocześnie społeczności, których mamy zaszczyt być częścią − powiedział Giovanni Ferrero, Prezes Wykonawczy Grupy Ferrero.

Zrównoważony rozwój według producenta słodyczy

Ferrero jest jednym z liderów raportowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Nic więc dziwnego, że w najnowszym raporcie mają się czym pochwalić. Jednym z ambitniejszych celów firmy do realizacji jest radykalne zmniejszenie śladu węglowego do 2030 roku. Jak zaznacza Ferrero nie jest to „pusty” – tylko oparty na solidnych podstawach naukowych i zatwierdzony w ramach inicjatywy "Science Based Targets" (SBTi) w grudniu 2020 r. A co to konkretnie oznacza?

Przede wszystkim Ferrero dąży do zmniejszenia o 50% emisji dwutlenku węgla pochodzących jej działalności na całym świecie do 2030 roku, przyjmując za referencyjny rok 2018. Do tego grupa zobowiązuje się również do redukcji emisji o 43% na każdą tonę wyprodukowanego produktu na poziomie globalnym, przyjmując za referencyjny rok 2018.

Ale cele w zakresie zmniejszenia śladu węglowego to nie wszystko. W traporcie Ferrero znajdziemy nie tylko cele, ale też już rzeczywiste osiągnięcia. Poniżej przedstawiamy wybrane punkty:

• Grupa Ferrero osiągnęła cel zakładający pozyskiwanie w 100% ziaren kakaowca pochodzących ze zrównoważonych upraw, certyfikowanych przez niezależne organizacje oraz w 100% cukru trzcinowego certyfikowanego przez Bonsucro i Altromercato.

• Energia odnawialna jest dla Ferrero kluczowym elementem w dążeniach do zmniejszania śladu węglowego. Dlatego też w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w skali globalnej zielona energia, w którą zaopatrzyła się Grupa stanowiła 71,5%.

• W 2019 roku w ramach wsparcia dla gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Ferrero ogłosiła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2025 roku wszystkie jej opakowania będą nadawać się w 100% do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W 2020 roku Ferrero osiągnęło poziom 82,9% i kontynuuje silne zaangażowanie w celu wypełnienia tej misji.

− Nasza firma nie ogranicza się tylko do kwestii produkcji. Jednym z naszych priorytetów była zawsze ochrona wszystkich pracowników w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych, a zwłaszcza tych w krajach mniej rozwiniętych. Nasze relacje partnerskie i wspólne działania okazały się kluczowe w docieraniu do najbardziej potrzebujących. Podsumowując realizacje naszych zobowiązań na rok 2020, jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim było pozyskiwanie 100% ziaren kakaowca ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Poszerzyliśmy zakres tego celu o czekoladę kupowaną od zewnętrznych dostawców, aby zapewnić maksymalną przejrzystość naszego łańcucha dostaw ziaren kakaowca. Nadal pozyskujemy wyłącznie olej palmowy w 100% certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i opracowujemy mapę drogową przekształceń nowo nabytych spółek, aby umożliwić im dostosowanie się do naszych standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia − powiedział Lapo Civiletti, Dyrektor Generalny Grupy Ferrero.

Ferrero rozpoczęła swoją historię w małym miasteczku Alba w Piemoncie, we Włoszech, w 1946 roku. Grupa Ferrero jest obecna na całym świecie. W Polsce Ferrero rozpoczęła swoją działalność prawie 30 lat temu (w 1992 roku) i wybudowała fabrykę w Belsku Dużym koło Grójca, która jest trzecim co do wielkości zakładem produkcyjnym Ferrero na świecie, a produkty wyprodukowane w nim trafiają do prawie 100 krajów na wszystkich pięciu kontynentach.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy