Wzrost bezdomności w Europie. UE ma plan na zwalczenie zjawiska

Artykuł
Bezdomność może być też związana z uzależnieniem
Fot. Canva

W ostatnim 10-leciu zanotowano 70-procentowy wzrost liczby bezdomnych w Europie - alarmuje unijny komisarz ds. społecznych Nicolas Schmit. Podkreślił, że w okresie programowania 2021-2027 UE chce przeznaczyć, m.in. za pomocą programu InvestEU, środki na mieszkalnictwo socjalne i komunalne, także na remonty.

W trakcie debaty w Europejskim Komitecie Regionów komisarz zauważył, że bezdomność wynika z wielu czynników i przyjmuje różnorakie formy. Powody mogą być strukturalne, wynikające np. z niskich przychodów czy prekariatu (jak w przypadku pracowników sezonowych).

Przyczyny mogą być też instytucjonalne, gdy np. młode osoby popadają w bezdomność po opuszczeniu zakładu poprawczego czy ośrodka pomocy społecznej. Bezdomność może być też związana z uzależnieniem.

- Najbardziej widoczną formą bezdomności jest ta, gdy ludzie mieszkają na ulicy, ale przecież rzesze mieszkają też w przytułkach i schroniskach. Ukrytą formą bezdomności jest również sytuacja, kiedy ktoś mieszka u rodziny, bo nie ma gdzie się podziać - powiedział Schmit.

- W ostatnim 10-leciu zanotowano 70-procentowy wzrost liczby bezdomnych w Europie, a rośnie też liczba osób zagrożonych bezdomnością w związku z pandemią czy rosnącymi cenami - dodał komisarz.

Europejska platforma zwalczania bezdomności 

Podkreślił, że w okresie programowania 2021-2027 Unia Europejska chce przeznaczyć, m.in. za pomocą programu InvestEU, środki na mieszkalnictwo socjalne i komunalne, także na remonty. Zwalczaniu nierówności społecznych mają służyć reformy strukturalne.

- UE chce zmierzyć się z tym problemem bezpośrednio, dlatego w czerwcu uruchomiliśmy europejską platformę zwalczania bezdomności (...). Jestem optymistą i myślę, że jeśli zbierzemy się za to razem i będziemy uczyć się od siebie nawzajem, możemy drastycznie zmniejszyć liczbę osób doświadczających bezdomności i pomóc tym ludziom ponownie zintegrować się ze społeczeństwem - powiedział komisarz.

Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Cordeiro zauważył, że pandemia Covid-19 przyniosła więcej wyzwań i jeszcze trudniej poradzić sobie z tą sytuacją.

- Niedrogie i zrównoważone mieszkania muszą stać się priorytetem europejskiego planu odbudowy, aby urzeczywistnić Europejski filar praw socjalnych - ocenił.

Chodzi o podpisaną w Goteborgu (Szwecja) deklarację, która ustanawia 20 podstawowych zasad i praw, niezbędnych dla sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w XXI wieku. Zasada 19., dotycząca mieszkań i pomocy dla bezdomnych, obejmuje takie kwestie, jak dostęp do mieszkań socjalnych, odpowiednią pomoc i ochronę przed przymusową eksmisją oraz odpowiednie zakwaterowanie i usługi dla osób bezdomnych w celu promowania ich włączenia społecznego.

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy