Wirtualna lekcja Muzeum Auschwitz. Poznaj losy mieszkańców Oświęcimia

Artykuł
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków
Fot. Auschwitz.org, twitter/MuzeumAuschwitz

Muzeum Auschwitz udostępniło wirtualną lekcję o mieszkańcach Oświęcimia. Autorem internetowej lekcji, która przybliża losy mieszkańców Oświęcimia w czasie niemieckiej okupacji, jest Piotr Setkiewicz. Wskazał, że z 13 tys. mieszkańców wojnę przeżyło zaledwie 6,7 tys. Zginęli niemal wszyscy Żydzi.

- Oświęcim wkrótce po wybuchu II wojny światowej był nie tylko siedzibą największego niemieckiego obozu koncentracyjnego, lecz także miejscem swoistego eksperymentu populacyjnego, w rezultacie którego do 1945 r. ludność miasta uległa trzykrotnej niemal wymianie. Był również obiektem intensywnych prac planistycznych, mających doprowadzić w niedalekiej przyszłości do powstania wzorca niemieckiego osadnictwa na Wschodzie - Musterstadt Auschwitz - zaznaczył we wstępie do lekcji jej autor dr Piotr Setkiewicz, szef centrum badań w Muzeum Auschwitz.

Wirtualna lekcja została podzielona na kilkanaście rozdziałów. Omówiono w nich między innymi przedwojenną historię Oświęcimia, jego rolę w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Z lekcji można poznać również reakcje mieszkańców okupowanego miasta na istnienie w niedalekiej odległości niemieckiego obozu, a także kwestię przymusowych wysiedleń mieszkańców w związku z rozbudową Auschwitz.

Losy polskiej ludności Oświęcimia

- Eksperci IG Farben, poszukujący stosownej lokalizacji, jeszcze w grudniu 1940 r. zwrócili uwagę na wielce obiecujący teren, znajdujący się bezpośrednio na wschód od Oświęcimia. Był on płaski, niezalesiony, z wygodnym dostępem do sieci kolejowej i obok sporej rzeki - Wisły, mogącej posłużyć za źródło wody niezbędnej do chłodzenia instalacji przemysłowych. W pobliżu znajdowały się potencjalne źródła surowców, a zwłaszcza węgla kamiennego, który mógł być dostarczany z Jawiszowic, Libiąża, Lędzin czy nawet Jaworzna lub Dziedzic. Za jedyny istotny problem uznawano niedostatek robotników, którzy już na wstępie byliby niemal natychmiast w wielkiej liczbie potrzebni - zaznaczył Setkiewicz.

Lekcja opisuje losy polskiej ludności Oświęcimia, głównie kobiet i dziewcząt, które były zaangażowane w pomoc więźniom obozu. Przedstawione są również wynikająca z ich działalności późniejsze represje. Co więcej, eksperci omówili też znaczenie cudzoziemskich robotników cywilnych w obozach barakowych IG Farben, jak też liczebność i siłę niemieckich formacji zbrojnych stacjonujących w okupowanym Oświęcimiu.

Lekcja została przygotowana, należące do muzeum, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Źródło: portalsamorzadowy

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy