WOT rekrutuje. Sprawdź, jak wstąpić w ich szeregi

Artykuł
Zawsze gotowi, zawsze blisko - tak brzmi motto terytorialsów
Fot. DWOT

Kryzys na wschodniej granicy zwiększył zainteresowanie działaniami terytorialsów. Do WOT-u wstąpiło już ponad 30 tys. żołnierzy, a liczba ta stale rośnie.

Zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest utrzymanie gotowości bojowej do obrony terytorium Polski oraz wspieranie jednostek niemilitarnych w czasie reagowania kryzysowego - podczas powodzi, pożarów czy, jak miało to miejsce ostatnio, epidemii i wspieranie innych formacji na granicy polsko-białoruskiej. 

Filarem WOT-u są żołnierze, którzy na co dzień pracują zawodowo w swoich profesjach. Natomiast w wolnych czasie, pełnią służbę w rejonie swojego zamieszkania. Żołnierzem WOT może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca polskie obywatelstwo, z dobrym stanem zdrowia, niekarana w przeszłości za przestępstwo umyślne. 

Jak aplikować? 

Wniosek o powołanie do WOT można pobrać z ich oficjalnej strony, wypełnić i dostarczyć do WKU (Wojskowej Komendy Uzupełnień) właściwej dla miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. 

Do wniosku należy dołączyć: 

  • kserokopię dowodu osobistego;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie

a także inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład:

  • członkostwo organizacji proobronnej 
  • świadectwo ukończenia klasy mundurowej
  • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

Źródło: terytorialsi.wp.mil.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy