W Watykanie powstała komisja do spraw pedofilii w Kościele

Artykuł
Bazylika św. Piotra na Watykanie
user:Flicka/CC

Państwo Watykańskie ogłosiło, że papież Franciszek ustanowił komisję do spraw pedofilii w Kościele. Decyzję tę papież podjął na wniosek swych doradców, ośmiu kardynałów z całego świata.

Celem komisji będzie walka ze zjawiskiem pedofilii oraz obrona nieletnich. Komisja będzie doradzać papieżowi w sprawach dotyczących obrony dzieci i duszpasterskiej opieki nad ofiarami księży pedofilów. Komisja do spraw pedofilii w Kościele będzie pierwszą tego rodzaju komisją w historii Państwa Watykańskiego.

O powołaniu komisji poinformował arcybiskup Bostonu, kardynał Sean Patrick O'Malley, należący do Rady Kardynałów, pomagających Franciszkowi w przygotowaniu reformy Kurii Rzymskiej. Rada Kardynałów obraduje od wtorku w Watykanie.

To nowe gremium będzie miało za zadanie informowanie o sytuacji ofiar seksualnego wykorzystywania, niesienie im pomocy, sugerowanie poszczególnym episkopatom zasad postępowania w przypadkach pedofilii w szeregach duchowieństwa oraz występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa nieletnich i prewencji. Ponadto komisja będzie zajmować się tymi aspektami z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia oraz współpracą z duchownymi, a także orgnizacją spotkań z ofiarami tych przestępstw. Skład komisji zostanie ogłoszony przez papieża w osobnym dokumencie.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy