W Hiszpanii aborcji - bez zgody rodziców - może dokonać dziewczyna, która skończy 16 lat

Artykuł
pexels.com

Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii dopuścił możliwość przerywania ciąży u dziewcząt powyżej 16. roku życia na ich żądanie, a także bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Tym samym poparł znowelizowane w 2023 roku przepisy dotyczące aborcji.

Werdykt sędziów Trybunału jest orzeczeniem po skardze złożonej przez deputowanych prawicowej partii Vox. We wniosku przekazanym Trybunałowi posłowie argumentowali, że ustawa przyjęta przez parlament w 2023 roku "narusza zasady wolności, pluralizmu i praworządności, a także prawo do życia, równości oraz wolności ideologicznej".

Podczas głosowania nad wnioskiem Vox czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego opowiedziało się za jego uwzględnieniem, zaś siedmiu za odrzuceniem skargi.

Przed 2023 rokiem hiszpańskie przepisy przewidywały możliwość dokonania aborcji na żądanie u dziewcząt w wieku 16 i 17 lat, ale zgodę na ten zabieg musieli wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

Jak powiadomił resort zdrowia Hiszpanii, w 2023 roku na terenie tego kraju przeprowadzono łącznie 98 tys. aborcji, czyli o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Ustawa dopuszczająca przerwanie ciąży w Hiszpanii, uchwalona przez parlament w lutym 2010 roku, dopuszcza aborcję na życzenie kobiety w ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży. Przewiduje też, że aborcja jest dopuszczalna do 22. tygodnia ciąży, jeśli występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia matki.

Źródło: portal Telewizja Republika; PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy