Uchodźcy w Polsce. Dominują Białorusini

Artykuł
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Fot.: Twitter/@oko_press

Prawie 1,7 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski uchodźcze w pierwszej połowie roku. Najliczniejszą grupą byli obywatele Białorusi - informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wszystkie decyzje wydane od sierpnia 2020 wobec Białorusinów były pozytywne.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podał, że liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w pierwszym półroczu tego roku była o ok. 27 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. 

Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi - 667 osób, Rosji - 465 osób, Afganistanu - 140 osób, Ukrainy – 112 osób oraz Turcji – 50 osób,

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony - wyjaśniono w informacji.

W pierwszej połowie roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce otrzymało 391 cudzoziemców, z czego 282 to obywatele Białorusi. Uznawalność w ich przypadku - jak podał Urząd - to 100 procent. Decyzje otrzymało też 48 obywateli Rosji, w przypadku których uznawalność to 12 procent, a także 25 obywateli Turcji, których wnioski uznano w 89 proc.

- Łączna średnia uznawalność dla wszystkich zakończonych postępowań wyniosła 39 proc. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia 2020 r. wobec Białorusinów były pozytywne- podkreślił UdSC. Na Białorusi, po sfałszowanych wyborach prezydenckich z sierpnia 2020 roku, zaczęły się protesty, na które reżim Alaksandra Łukaszenki odpowiedział przemocą i represjami.

Decyzje negatywne, z kolei, otrzymało 616 osób - w większości dotyczyły one obywateli Rosji (289 osób) i Ukrainy (140 osób).

W informacji Urzędu przypomniano ponadto, że podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej. To m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna, zapewniane przez UdSC. Korzystać również mogą z zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mogą przebywać w ośrodku lub samodzielne utrzymywać się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 3,8 tys. osób - głównie obywatele: Rosji (39 proc.), Białorusi (26 proc.) i Ukrainy (13 proc.). W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywało nieco ponad 700 osób.

Źródło: Radio Opole

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy