„UAM dla Polaków". Studenci zażenowani wynikami rekrutacji

Artykuł
Baner z hasłem „UAM dla Polaków" pojawił się w tym tygodniu w centrum miasta
Fot. Twitter/@stfn

Przy gmachu Uniwersytetu Adama Mickiewicza pojawił się baner z napisem „UAM dla Polaków". Jest to sprzeciw Młodzieży Wszechpolskiej dotyczący wyników rekrutacji na uczelnię. - Liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża - podkreślono w oświadczeniu. Rektor uczelni, odnosząc się do sprawy, podkreśliła, że „UAM jest i będzie uniwersytetem dla wszystkich".

- Liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża, co ogranicza możliwości dostania się na studia naszych rodaków. Maturzyści, którzy często marzyli, by kształcić się na Uniwersytecie, zostali pozbawieni miejsc poprzez cudzoziemców, zdających inne testy maturalne, wymagające innego poziomu wiedzy. Młodzi, ambitni ludzie zmuszani są do wyjazdu z miasta, by podjąć studia na wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich nie wróci już do Poznania – podkreślono w oświadczeniu Młodzieży Wszechpolskiej.

- Zastanawiające pozostaje także, w jaki sposób przeprowadzona była rekrutacja na podstawie tak różnych egzaminów dojrzałości - dodano. 

- Masowa imigracja do Polski, zwłaszcza zza granicy wschodniej, jest poważnym problemem w ostatnich latach. Braki kadrowe w Polsce są faktem, a tego typu działania na polskich uczelniach wyższych przyczyniają się do kosztownego kształcenia cudzoziemców i pogłębiania tego problemu społecznego - wskazano.

„UAM dla wszystkich"

Do sprawy odniosła się w środę rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, która w liście opublikowanym na stronie uczelni podkreśliła, że "UAM jest i będzie uniwersytetem dla wszystkich".

- Wobec informacji, jakie w ostatnich dniach pojawiły się w mediach – przede wszystkim w internecie oraz mediach społecznościowych, chciałabym poinformować całą społeczność akademicką, że proces rekrutacji na UAM przebiega zgodnie z prawem, a zasady przyjęć cudzoziemców są transparentne i zostały ogłoszone na stronach UAM przed rozpoczęciem rekrutacji. Nasza uczelnia nie przyjęła żadnych wyjątkowych procedur dla kandydatów pochodzących z zagranicy, wszystkich obejmują identyczne zasady przeliczania wyników matur, a także takie same warunki odpłatności w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia płatne - zaznaczyła i dodała, że wszystkie informacje na ten temat przekazano już także, tytułem wyjaśnienia, Ministerstwu Edukacji i Nauki. 

- Zwiększenie liczby kandydatów z zagranicy jest wynikiem wieloletnich starań o umiędzynarodowienie Uniwersytetu, w tym naszej aktywności w ramach programu ERASMUS plus, zwiększenia liczby umów bilateralnych, statusu uczelni badawczej i uniwersytetu europejskiego – wszystkie te działania zakładają wzrost mobilności oraz liczby studiujących i pracujących na UAM cudzoziemców - podkreśliła rektor. 

- Idea mobilności nie jest nowa, towarzyszyła ona idei universitas od zarania – tak długo, jak istnieją uniwersytety, istniała tradycja pobierania nauk w różnych, często odległych ośrodkach. Jan Kochanowski studiował w Padwie, Mikołaj Kopernik w Padwie i Bolonii, Maria Skłodowska-Curie na Sorbonie w Paryżu, także Akademia Lubrańskiego zorganizowana była na włoskich wzorach, a staropolskie uniwersytety w Krakowie, Wilnie i Lwowie przyjmowały wykładowców i żaków z zagranicy - stwierdziła Rektor. 

- Dziś wielu Polaków kształci się za granicą, mają otwarty dostęp do uczelni na świecie. Szlachetna uniwersytecka tradycja zakłada równość w dostępie do wiedzy, otwartość i szacunek dla różnorodności – będę ją podtrzymywać i dbać o to, by nie dochodziło na UAM do przypadków wykluczenia - dodała. 

Źródło:

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy