Sekrety Olsztyna. Odkryto wyjątkowy system jaskiń

Artykuł
Badacze rozpoczynają kolejny etap poszukiwań
Fot. Wikimedia/Chemik/ CC BY-SA 3.0 pl

Pod zamkiem w Olsztynie k. Częstochowy archeolodzy odkryli, prawdopodobnie największy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, system jaskiń.

Olsztyn to wieś leżąca 15 km od Częstochowy. Przez miejscowość przebiega Szlak Orlich Gniazd. Ruiny zamku w Olsztynie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej to jedna z największych i najbardziej znanych tego typu budowli w rejonie.

Od kilku lat trwają intensywne prace archeologów przy zamku w Olsztynie. Jednak nikt nie spodziewał się, że system podziemnych tuneli jest tam aż tak rozległy.

Odkrywane w trakcie wykopalisk kolejne szczeliny prowadzą do różnych jaskiń. Jednak nie do wszystkich da się dotrzeć.

- Mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini Zamkowej Dolnej - mówią archeolodzy.

Dno jaskini okazało się być utwardzonymi osadami, które wypełniały kolejne, potężne szczeliny.

- Wstępne wyniki są bardzo obiecujące, wskazujące na istnienie rozgałęzionego systemu pustek i szczelin pod dnem znanej wcześniej jaskini. Mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini Zamkowej Dolnej - powiedział dr hab. Adrian Marciszak z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Znaleziska z okresu epoki lodowcowej

Co więcej, archeolodzy dokopali się do przedmiotów pochodzących z okresu średniowiecza. Najważniejszym znaleziskiem, które udało się im odkryć jest ornamentowany kafel piecowy przedstawiający sokolnika podczas polowania.

- To jeden z bardzo niewielu późnogotyckich kafli płytowych, przedstawiających scenę polowania z sokołem. Z naszej części Europy znanych jest około dwudziestu podobnych zabytków. Okaz z Olsztyna datować należy na drugą połowę wieku XV lub sam początek XVI stulecia – podkreśla dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii UJ.

Archeolodzy odkryli szczątki zwierząt, które mogą pochodzić z okresu epoki lodowcowej. Wśród nich znajdują się szczątki niedźwiedzia Ursus deningeri, żyjącego w okresie 1,8-0,1 mln lat temu.

Źródło: national-geographic.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy