Sankcje na Rosję i Białoruś działają też w Polsce. Zamrożone miliardy

Artykuł
canva.com

Wykorzystanie mechanizmów zawartych w ustawie sankcyjnej pozwoliło na zamrożenie aktywów w wysokości ok. 13 mld zł Na liście zamieszczani są ci, którzy wspierają rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Takie dane podał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak wyjaśnił, tzw. ustawa sankcyjna umożliwiła objęcie sankcjami - takimi jak np. zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście MSWiA. 

– Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystanie mechanizmów zawartych w ustawie pozwoliło na zamrożenie aktywów w wysokości około 13 miliardów złotych – powiedział. 

Listę sankcyjną MSWiA opublikowało pod koniec kwietnia. Obecnie jest na niej 49 pozycji: 15 osób i 34 firmy. W czerwcu z listy wykreślono jedną osobę i jedną spółkę po tym, gdy objęto je takimi samymi sankcjami w ramach całej UE. Zgodnie z ustawą, polskie ograniczenia nie mogą powielać tych unijnych.

Według danych Szefernakera, dotychczas osiem podmiotów złożyło wnioski do MSWiA o wykreślenie ich z listy sankcyjnej. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Cztery osoby i czternaście firm objętych sankcjami zaskarżyło decyzję o wpisie na listę do sądu. Postępowania w tych sprawach toczą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

O efektach ustawy sankcyjnej wiceminister mówił podczas senackich prac nad nowelizacją tej regulacji. Jak podkreślił, kluczowym jej znaczeniem jest utrzymanie miejsc pracy i ciągłości usług świadczonych przez podmioty objęte sankcjami przy jednoczesnym uniemożliwieniu finansowania działań reżimów Rosji i Białorusi.

Nowelizacja stworzy możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w podmiotach, którym zamrożono środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze, w celu ich zbycia lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Przejęcie będzie następować za odszkodowaniem, jednak środki z tego tytułu również będą zamrażane.

Procedowane zmiany wprowadzą też instrumenty, które zapewnią wsparcie finansowe pracownikom takich firm z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy