„Samorządowy Kongres Gospodarczy - II Forum Regionów Trójmorza". Rozwój regionów a gospodarka

Artykuł
Kongres odbędzie się 29-30 czerwca
Fot. twitter/JarekStawiarski

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Gospodarczy - II Forum Regionów Trójmorza w dniach 29-30 czerwca. W spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin (zdalnie), Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak.

Początki kształtowania się idei Trójmorza sięgają 2015 roku. Powołano wówczas projekt gospodarczo-polityczny, obejmujący 12 państw wschodniej i środkowej Europy. Niemal wszystkie kraje (oprócz Austrii) wchodzące w skład porozumienia łączy wspólne doświadczenie pozostawania do lat 90. ubiegłego wieku w orbicie wpływów Związku Sowieckiego. Konsekwencją tego faktu jest widoczna do dziś słabiej rozwinięta infrastruktura w środkowej i wschodniej części Europy. Celem trójmorskiego projektu jest przyspieszenie tempa niwelowania tych zapóźnień oraz wytworzenie platformy budowania silnych więzi strukturalnych na linii północ-południe, które dotychczas były niewystarczająco rozwinięte.

Podczas Kongresu przewidziane są wystąpienia najważniejszych osób w naszym państwie. Głos zabiorą również goście reprezentujący kraje Trójmorza oraz eksperci z różnych branż i sektorów gospodarki. Panele tematyczne i spotkania będą okazją
do dyskusji m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego, możliwych źródeł finansowania różnych inicjatyw, partnerstwa międzyregionalnego i transgranicznego, roli nauki w biznesie, transformacji cyfrowej, konkurencyjności i transportu. Nie zabraknie również rozmów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz pomysłów na ożywienie współpracy w niezmiernie ważnym dla Lubelszczyzny sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Podjęta zostanie kwestia współpracy w obszarze turystyki i działań promocyjnych w ramach regionów Trójmorza.

Promocja regionu

- Wydarzenie tak wysokiej rangi odbywające się w stolicy województwa lubelskiego stanowi okazję, by promować Lubelskie, pokazując jego wieloraki potencjał. Warto zaprezentować region jako atrakcyjne miejsce przyjazne zarówno dla turysty, jak i inwestora - powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

- Wyrażam głębokie zadowolenie z inicjatywy podjętej przez Samorząd Województwa Lubelskiego dotyczącej współpracy na poziomie regionalnym na rzecz rozwoju i osiągania wzajemnych korzyści nie tylko na gruncie lokalnym, ale także międzynarodowym - dodał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

- Z punktu widzenia Lubelszczyzny kluczowe znaczenie ma trwająca budowa trasy Via Carpatia, uzupełniana przez rozbudowę szlaków kolejowych, a także komunikację lotniczą – powiedział Przewodniczący Rady Programowej Kongresu dr hab. Marcin Szewczak.

W Polsce Via Carpatia jako S19 będzie miała ok. 580 km długości, łącząc województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie lubelskim budowa S19 ruszyła w 2019 roku i obejmie ok. 200 km tej trasy. Prace trwają na wszystkich sześciu odcinkach realizacyjnych od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie o łącznej długości ok. 75 km. W jej ramach powstają m.in. obwodnice Niedrzwicy Dużej, Wilkołazu, Kraśnika i Janowa Lubelskiego. Wcześniej powstały obwodnice Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina oraz Kocka i Woli Skromowskiej wpisujące się w S19. Ta inwestycja nie tylko poprawia jakość przemieszczania się, ale wyznacza zupełnie nowy korytarz komunikacyjny biegnący z północy na południe, który przyczyni się do zaistnienia w tej części Europy nowego krwioobiegu kontaktów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy i biznesowy

Rozwój regionów nie jest możliwy bez rozwoju gospodarczego opartego na tworzeniu nowych, międzynarodowych sieci powiązań biznesowych. Dlatego podczas trwania Kongresu planowane jest podpisanie tzw. Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Zakłada ona wspólne budowanie siły gospodarczej całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument ma stworzyć podstawy do trwałego i stabilnego partnerstwa regionów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Akt ten będzie w kolejnych latach narzędziem prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wielu wspólnych inicjatyw. Podpisanie dokumentu ma w zamierzeniu służyć wzajemnemu wspieraniu się, promocji projektów realizowanych w ramach polityk wspólnotowych Unii Europejskiej, a także zachęcać do włączania w projekt nowych partnerów – reprezentujących samorządy, instytucje gospodarcze czy uniwersyteckie m.in. pochodzące z krajów Trójmorza.

Aby wyróżnić i docenić podmioty podejmujące działania biznesowe o zasięgu wykraczającym poza rynek krajowy, powstała idea Nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza w kategorii „Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza”, która zostanie przyznana przedsiębiorstwom aktywnym gospodarczo w obszarze inicjatywy krajów Trójmorza. Wzmocnienie działań państw Trójmorza odbywa przez włączenie w ten proces samorządów
i wykorzystywanie ich potencjału.

Samorządowy Kongres Gospodarczy. II Forum Regionów Trójmorza odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Szczegóły dotyczące Wydarzenia można znaleźć na stronie https://congress.lubelskie.pl.

Źródło: informacja prasowa

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy