Relacja z III Konferencji Smoleńskiej [NA ŻYWO]

apu, ap, mg 20-10-2014, 19:15
Artykuł
sejm.gov.pl

Ruszyła III Konferencja Smoleńska w Warszawie. Przez cały dzień naukowcy z Polski i z zagranicy omawiać będą zagadnienia techniczne, medyczne, socjologiczne i prawne związane ze zniszczeniem samolotu TU–154 w Smoleńsku w dniu 10.04.2010.

18.30

Prof. Gliński podziękował profesorom oraz autorom referatów i prezentacji za wkład w dążenie do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej i walkę z zakłamywaniem tej tragedii.

glinski


18.10

dysk


17.43

Ogłoszono przerwę do godz. 18.00. Po przerwie zapowiedziano dyskusję.


17.35

Prezentacja Natalii Wojtanowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej - problemy wybrane".

niewiam


17.20

Przybylska-Wendt: Nieadekwatne do stanu rzeczywistego opisy odzieży ofiar to przekłamanie zawarte w protokołach sekcyjnych.
Grażyna Przybylska-Wendt przybliżyła chaotyczną formę opisów dotyczących poszczególnych części ciała i obrażeń u ofiar. Protokoły sekcyjne przygotowane przez Rosjan zawierały też szereg błędów, nieścisłości i sprzeczności w określeniach stwierdzanych obrażeń.

konfa_01


17.00

Grażyna Przybylska-Wendt - "Wiarygodność dokumentacji sądowo-lekarskiej na tle protokołów sekcyjnych ofiar katastrofy smoleńskiej".


16.55

mecenas


16.38

Prezentację pt. "Dopuszczalność, zasadność i skutki korzystania z międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych w wybranych aspektach śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej" wygłasza mec. Piotr Pszczółkowski


16.35

wnioski


rezultat


16.20

Mec. Maria Szonert-Binienda mówi o socjotechnice zastosowanej do tragedii smoleńskiej 

prez2


16.14

Andreas Wielgosz z Uniwersytetu w Ottawie stwierdził, że część ofiar po zderzeniu samolotu z ziemią mogła wciąż żyć.

Dokonał również analizy zbliżenia zdjęcia zrobionego tuż po katastrofie, które może wskazywać na to, iż ofiara zginęła w wyniku strzału w głowę.

glowa


16.03

Pierwszą prezentację medyczną pt. "Wnioski na podstawie medycznych informacji ze źródeł rosyjskich" wygłasza Andreas Wielgosz z Uniwersytetu w Ottawie.

adreas


16.00

Rozpoczęła się czwarta sesja, prowadzi ją prof. Piotr Gliński


16.00

Zakończyła się trzecia sesja


15.40

Trwa prezentacja Marka Dąbrowskiego pt. "Próba sformułowania alternatywnych hipotez zdarzeń poniżej minimalnej wysokości zniżania na podstawie zapisów rejestratorów parametrów lotu".


15.25

Jacek Jabczyński: "Na miejscu zdarzenia doszło do znacznej fragmentacji elementów samolotu i jego wyposażenia. Stopień fragmentacji i olbrzymia liczba szczątków wyklucza możliwość ich powstania podczas uderzenia o ziemię pod niewielkim kątem i ze stosunkowo niewielką prędkością."

"Fragmenty samolotu zostały odnalezione w miejscach, gdzie nie powinny się znajdować, gdyby do zdarzenia doszło w sposób opisany w oficjalnych raportach."


15.20

samolot_01


15.10

Trwa prezentacja "Klasyfikacja i dyspersja szczątków Tu-154M z prospekcji terenowej w Smoleńsku". Jej autorem jest Jacek Jabczyński, który analizuje dane z prospekcji terenowej przeprowadzonej przez zespół archeologów w Smoleńsku. Badanie Jabczyńskiego jest rozszerzeniem prac archeologów. Obejmuje rozszerzoną i zmienioną klasyfikację szczątków oraz ich dyspersję na miejscu badań terenowych, a także zawiera opracowanie statystyczne.

prezentacja


14.45

Jorgensen zwraca uwagę, jak mizerny jest płotek zbudowany przez Rosjan wokół brzozy jeszcze przed 10 kwietnia 2010 r. Następnie odtwarza film pokazujący siłę podmuchu silników tupolewa oraz to, co dzieje się z przedmiotami, gdy znajdą się na linii podmuchu w bliskiej odległości od samolotu. Na filmie widzimy, jak ważący wiele ton autobus szkolny zostaje podmuchem zmieciony i zniszczony. Tymczasem, zwraca uwagę naukowiec, pozostaje nietknięty, co świadczy, że samolot przeleciał wysoko nad brzozą.


14.30

Kolejny referat Glenna Arthura Jorgensena z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego zatytułowany "Okiem inżyniera na możliwy przebieg katastrofy smoleńskiej".

Jorgensen podsumowuje dotychczasowe ustalenia swoje i innych naukowców, które świadczą, że w Smoleńsku doszło w powietrzu do eksplozji.

- Każde z tych ustaleń powinno stać się przedmiotem niezależnego śledztwa - powiedział Jorgensen.

glen_670


14.20

- Sprawa złamania brzozy, choć banalna merytorycznie, ujawniła mechanizmy koordynacji działań służb specjalnych i instytucji państwowych takich jak IPN z polskimi mediami głównego obiegu w celu szerzenia dezinformacji oraz propagandy - uważa prof. Cieszewski. Naukowiec odnosi się m.in. do programu Tomasza Sekielskiego na temat współpracy Cieszewskiego z SB w latach 80.

 


14.15

Zdaniem prof. Cieszewskiego, gdyby prezydencki tupolew przeleciał na wysokości korony brzozy, zostałaby ona spalona lub częściowo spalona na skutek działania temperatury silników.

Naukowiec stwierdza również, że gdyby samolot przeleciał na wysokości ok. 5 nad ziemią, na zrobionych po katastrofie zdjęciach satelitarnych nie byłoby worków na śmieci, bo musiałyby być rozrzucone.

cieszewski_670


14.10

Po przerwie o referat wygłasza Chris Cieszewski. Naukowiec przedstawia dodatkowe wnioski z analizy zdjęć satelitarnych i dochodzenia właściwości brzozy i jej złamania.

 


13.00

Ogłoszono godzinną przerwę obiadową

 


12.47

Referat Bogdana Gajewskiego, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie z Blue Sky Consulting Ltd. - łączenie z Ottawą.

Gajewski mówi o rozbieżnościach w danych opisujących prezydencką salonkę Tu-154 M. Raport komisji Millera mówi, że w salonce było 12 wolnych miejsc, Najwyższa Izba Kontroli - że miejsc wolnych w samolocie w ogóle nie było. - Ani MAK ani komisja Millera nie policzyły foteli na wrakowisku - powiedział.

Jak ustalił naukowiec, na wrakowisku znaleziono dwa certyfikaty zdatności samolotu: nieważny należący do Tu-154M nr 101 oraz ważny, odnoszący się do remontowanego samolotu Tu-154M nr 102. - Żadna z komisji (MAK i Jerzego Millera) nie mogła dokonać pełnej identyfikacji samolotu na wrakowisku. To zagadkowe - powiedział Gajewski.

wyklad_4_670


 

12.22

Referat o opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sprawie badań fizykochemicznych materiału dowodowego z Katastrofy Smoleńskiej prezentuje prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela. Ustalenia tego referatu prezentowaliśmy na portalu Telewizji Republika w niedzielę.

Specjaliści PAN: Badania na obecność materiałów wybuchowych na wraku tupolewa trzeba powtórzyć


 

12.20

Profesor Binienda zaprezentował wnioski końcowe. Wynika z nich, że takie odkształcenie skrzydeł mogło być jedynie wynikiem eksplozji.

wnioski_670


 

12.18

Model Tupolewa z wypuszczonymi slotami został użyty do symulacji uderzenia lewym skrzydłem w model brzozy. Duraluminium jest modelowane za pomocą MAT224 z elementami 2D (Shell).


 

12.10

Nowy opis numeryczny został zweryfikowany eksperymentem struktury cienkościennej z materiału poszycia skrzydła samolotu. Efekty jego symulacji z użyciem elementów 3D i 2D są porównane.


 

12.05

Analiza wykazuje plastyczność duraluminium przy pomocy rezultatów badań Al 204-T351 dla dużych prędkości obciążania. Wyniki badań zostały zastosowane dla nowego opisu numerycznego zachowania się duraluminium 2024-T351 w programie LS-DYNA3D.


 

11.55

Rozpoczęła się prezentacja prof. Wiesława Biniendy z University of Akron. Referat wygłaszany jest za pośrednictwem komunikatora Skype. Prezentacja nosi tytuł: "Analiza uderzenia w brzozę lewego skrzydła z wypuszczonym slotem".


 

11.40

Organizator ogłosił 20-minutową przerwę


11.30

W dwóch przyjętych modelach Jorgensen wykazał, że Tu-154 M nie mógł 10 kwietnia 2010 r. uderzyć w brzozę, ale przeleciał na znacznej wysokości nad nią.

-  Gdyby ekspert zespołu Macieja Laska, prof. Grzegorz Kowaleczko, przyjął właściwe dane, sam stwierdziłby, że uderzenia w brzozę nie było - brzmiały słowa Jorgensena.

Jorgensen wykazał również, że strata 5,5 m skrzydła nie spowodowałaby straty siły nośnej samolotu w takim stopniu, jak opisywał to raport MAK i komisja Jerzego Millera.

Duński naukowiec wykazał po raz kolejny, że jedyną przyczyną katastrofy w Smoleńsku był wybuch.


11.15

W oparciu o model przedstawiony na II Konferencji Smoleńskiej oraz dane z najnowszych obliczeń metodą CFD duński uczony wyznaczył ostateczne trajektorie samolotu.


10.50

Dwa referaty wygłasza Glenn Arthur Jorgensen z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Tytuły referatów:

"Oszacowanie metodą CFD degradacji aerodynamicznej samolotu Tu-154M po zniszczeniu skrzydła"

""Rekonstrukcja trajektorii samolotu Tu-154M w Smoleńsku w czasie ostatnich sekund lotu w oparciu o najnowsze dane CFD oraz analizę śladów na ziemi"

jorgensen_670


10.20

Referat o drganiach własnych samolotu Tu-154 M wygłasza prof. Jan Błaszczyk z Wojskowej Akademii Technicznej.

wyklad_3_670


10.06

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska udowadnia, że hałas, który komisja Millera i Międzynarodowy Komitet Lotniczy uznała za odgłos uderzenia samolotu w ziemię, jest w rzeczywistości zestawienie dwóch wypowiedzi z kokpitu samolotu. Jedna z nich brzmi "wychodzimy w górę powoli".


9.58

Referat wygłasza Anna Gruszczyńska-Ziółkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej wystąpienia są "Kłopoty z idetyfikacją odgłosów i odczytem wypowiedzi".

wyklad_2_670


9.52

Konkluzja z wystąpienia prof. Jacka Gierasa i prof. Marka Dąbrowskiego - części instalacji elektrycznej prezydenckiego tupolewa były w niewiadomym celu po katastrofie niszczone oraz po wypadku nie przeprowadzono ich badania.

Ponadto są dowody na to, że po katastrofie części samolotu były przenoszone.


9.50

Pierwszy referat wygłaszają prof. Jacka Gieras i prof. Marek Dąbrowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Naukowcy przedstawiają powypadkową analizę fragmentów instalacji elektrycznej samolotu Tu-154M.


9.48

Rozpoczęła się pierwsza sesja naukowa (składająca się z pięciu referatów) prowadzona przez prof. Grzegorza Jemielita

1_wyklad_670


9.30

START KONFERENCJI

W trakcie III Konferencji Smoleńskiej odbędzie się dziewięć sesji tematycznych:
1. Zagadnienia ogólne katastrof lotniczych
2. Mechanika lotu i odtworzenie trajektorii lotu
3. Badania szczątków i badania symulacyjne
4. Dyslokacja szczątków, ich wygląd i deformacje
5. Inwentaryzacja geodezyjna szczątków i śladów na ziemi
6. Trajektoria szczątków
7. Zagadnienia medyczne związane z katastrofami
8. Zagadnienia prawne związane z badaniem Katastrofy Smoleńskiej
9. Katastrofa Smoleńska w społeczeństwie i środowisku naukowym

KOMITET NAUKOWY III KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ
I. Mechanika i Konstrukcje
Profesor Kazimierz Flaga
Profesor Grzegorz Jemielita
Profesor Janusz Kawecki
Profesor Jan Obrębski
Profesor Zdzisław Józef Śloderbach
Dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski
II. Matematyka i Informatyka
Profesor Tadeusz Iwaniec
Profesor Zbigniew Jelonek
Profesor Jacek Rońda
Profesor Andrzej Stepnowski
Profesor Piotr Witakowski
III. Elektrotechnika i Elektronika
Profesor Zdobysław Flisowski
Profesor Jacek Gieras
Profesor Janusz Turowski
Profesor Kazimierz A. Zakrzewski
IV. Fizyka i Geotechnika
Profesor Włodzimierz Klonowski
Profesor Kazimierz Nowaczyk
Profesor Andrzej Michał Oleś
Profesor Andrzej Truty
Profesor Andrzej Wiśniewski
V. Chemia i Badania Strukturalne
Profes

Źródło: www.telewizjarepublika.pl, niezalezna.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy