Regulacja rynku wirtualnych walut. Powstanie rejestr

Artykuł
Wirtualne waluty
pexels.com

Powstał projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Przewiduje on obowiązek rejestracji firm, które zajmują się obrotem wirtualnymi walutami. Muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru i wykazać znajomość tematu.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W projekcie znalazły się przepisy odnoszące się do podmiotów prowadzących działalność usługową w zakresie walut wirtualnych.

Przewiduje on obowiązek rejestracji firm, które zajmują się obrotem wirtualnymi walutami. Muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru i wykazać znajomość tematu.

Nowe obowiązki obejmą także dostawców „portfeli”, określanych w ustawie jako szczególnego typu rachunki. Definicja określa je jako „prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany”.

bety_670.

Zgodnie z proponowanymi zapisami działalność w zakresie walut wirtualnych będzie działalnością regulowaną, wykonywaną tylko po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Za naruszenie obowiązku grozić będzie kara do 100 tys. zł.

Projekt przyjmuje, że działalność w zakresie walut wirtualnych będzie mogła być wykonywana przez osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

Osoby fizyczne będą musiały legitymować się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie walut wirtualnych. 

Źródło: money.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy