Promowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych. Maląg wręczyła odznaczenia

Artykuł
Uroczystość wręczenia odznaczeń i odznak honorowych odbyła się w MRiPS
Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Marlena Maląg wręczyła dzisiaj odznaczenia osobom zasłużonym za wzorowe wykonywanie zawodowych obowiązków i za zasługi w promowaniu postaw prorodzinnych i patriotycznych.

- W imieniu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałabym pochylić czoło i podziękować państwu za to, co robicie każdego dnia, za pomoc drugiemu człowiekowi - powiedziała Maląg, zwracając się do laureatów.

Odznaczenia nadane na wniosek lub z inicjatywy ministra rodziny i polityki społecznej, to Złoty Krzyż Zasługi, złoty medal za Długoletnią Służbę, brązowe medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis i odznaki honorowe Primus In Agendo i Meritis Pro Familia.

Popularyzowanie wiedzy naukowej 

Złotym Krzyżem Zasługi za popularyzowanie wiedzy naukowej i działalność wspomagającą rozwój ełckiej społeczności odznaczony został dr Jacek Mrozek.

Mrozek jest działaczem społecznym i akademickim na Warmii i Mazurach, szczególnie w powiecie ełckim. Jest także popularyzatorem wiedzy naukowej wśród mieszkańców powiatu ełckiego. Jako dyrektor filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku stworzył nieodpłatne kierunki studiów - administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pielęgniarstwo dla mieszkańców subregionu ełckiego.

Laureat jest również członkiem rady Fundacji „Togatus Pro Bono". Prowadził działalność wspomagającą rozwój ełckiej społeczności lokalnej, świadczył pomoc prawną w ramach nieodpłatnych punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Barbara Stanisława Krzyśków.

Laureatka zatrudniona jest w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB od 1992 r., obecnie na stanowisku starszego specjalisty).

Od 2005 r. Krzyśków skupiała się na badaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ochrony osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. Brała udział w powstawaniu przepisów o emeryturach pomostowych, a obecnie uczestniczy w opracowywaniu opinii dla sądów i przedsiębiorstw w zakresie kwalifikacji prac do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jest ekspertem Instytutu w zakresie problematyki oceny warunków pracy, okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy formułującym opinie na ten temat dla sądów. Uczestniczy w opiniowaniu projektów przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kultywowanie tradycji wielkopolskiej

Za promowanie folkloru miejskiego, kultywowanie tradycji wielkopolskiej i popularyzowanie gwary poznańskiej brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis odznaczeni zostali Bogdan Górny i Kapela zza Winkla.

Górny założył Kapelę zza Winkla w 1980 r. i do dziś jest jej menedżerem. Członkami kapeli są także: Józef Kawalonek - akordeon, wokal, kompozytor; Włodzimierz Ciesielczak, Krzysztof Droździk - kontrabas, wokal; Artur Markiewicz - banjo tenorowe, wokal.

Założeniem formacji było kultywowanie kultury i gwary poznańskiej. W laudacji podkreślono, że Kapela zza Winkla jest niezaprzeczalnym ambasadorem folkloru miejskiego, charakterystycznej muzyki i gwary poznańskiej. Dzięki jej działalności zostaje utrwalone przywiązanie kolejnych pokoleń Wielkopolan do dziedzictwa rodzimej kultury.

Innowacyjne projekty

Podczas uroczystości wręczono także odznakę Primus in Agendo, która jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Nagrodę tę otrzymała Maria Demidowicz. Laureatka jest wieloletnią prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Tworzyła i rozwijała system pomocy osobom bezdomnym i skrajnie wykluczonym w Zabrzu. Szczególnie zaangażowana we wsparcie kobiet bezdomnych i dzieci doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej oraz konfliktów domowych.

W laudacji wskazano, że jej zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka przyczyniły w znacznym stopniu do rozwoju usług na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.

Odznakę Primus in Agendo otrzymała także Barbara Jaskierska, która od blisko 40 lat prowadzi działalność społeczną mającą zapewnić warunki godnego życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Jaskierska jest także przewodniczącą zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stworzyła pierwszy w Polsce kompleksowy system wsparcia, obejmujący wszystkie etapy życia: od urodzenia do późnej starości. Angażuje się w prace legislacyjne mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na szczeblu lokalnym i krajowym.

Kształtowanie młodych charakterów

Odznaką Meritis pro Familia odznaczeni zostali: Bogusław Cebulski, Zofia Miler, Marzenna i Jerzy Łastowscy, Marian Zarembski i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Odznaka ta została przyznana za niestrudzoną pracę u podstaw, kształtowanie młodych charakterów, pokazywanie własnym przykładem jak można rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz za kompleksową pomoc polskim rodzinom.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy